PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Radiové čipy začaly sloužit v pařížských knihovnách


21.4.2008

Město Paříž si pro dodávku a instalaci systémů rádiové identifikace (RFID) ve svých 42 pobočkových knihovnách vybralo čipy společnosti 3M Library Systems.

Tato technologie má zvýšit efektivitu správy oběhu knih a knihovního fondu, zajistit lepší zabezpečení a v knihovnách s větším provozem poskytnout zákazníkům možnost samostatného odbavení, aby pracovníci měli dostatek času na jiné úkoly

Technologie RFID v knihovnách načítá informace uložené v čipech (štítcích) přilepených ke knihám, kazetám, CD diskům a dalším půjčovaným materiálům pomocí rádiových signálů. Prostřednictvím rádiových vln je možné číst uložené identifikační údaje bez přímé viditelnosti, což je podstatná výhoda oproti čárovým kódům. Tato technologie umožňuje automatizovat řadu funkcí oběhu, inventarizace, zabezpečení a služeb zákazníkům.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

V pařížské knihovně se počítá s dodávkou minimálně tří miliónů RFID čipů, pracovních stanic, čteček, detekčních bran a systémů SelfCheck, které umožňují zákazníkům půjčovat si a vracet položky a v některých případech i platit poplatky a pokuty bez asistence personálu. Instalace by měly začít později v tomto roce.

Pařížským knihovnám dodá 3M štítky s čipy LR12K ženevská společnost STMicroelectronics; jejich životnost je zaručena po dobu životnosti knihovních položek, k nimž jsou připojeny.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu