OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Mapa světa po zvýšení mořské hladiny až o 80 metrů
Srovnání satelitních snímků indického ostrova Katchall (Nikobarské ostrovy) z července a prosince 2004. Už na první pohled jsou patrné rozdíly, které způsobila katastrofální vlna tsunami.

22.4.2008

Vědci z Geologického průzkumu Spojených států (United States Geological Survey, USGS) a Státní univerzity v Mississippi vypracovali studii, ve které se zabývají nebezpečím spojeným se stoupající hladinou světových oceánů. Díky nové technice mapování byly zaznamenány i dříve netušené detaily. Ze souhrnných údajů vyplývá, že pokud by se mořská hladina zvýšila o 5 metrů, rozloha pevniny by se zmenšila o 5,5 milionů kilometrů čtverečních a nový domov by si muselo hledat 670 milionů lidí. Kdyby se hladina zvýšila o 30 metrů, bylo by zaplaveno území o rozloze 9,5 milionů kilometrů čtverečních, což je více než 120-násobek rozlohy České republiky. Počet přímo postižených osob by se zvýšil na 1,4 miliardy.

Propočty USGS naznačují, že ledovce na naší planetě by mohly úroveň oceánu zvednout až o 80 metrů. V takovém případě by ztratilo pevnou půdu pod nohama téměř 2,15 miliardy lidí, což je více než třetina populace. I když katastrofální rozpad pevninských štítů v Grónsku a Antarktidě bezprostředně nehrozí, je třeba mít na paměti, že vývoj může nabrat velmi rychlý spád. Naposledy před 10 tisíci lety se po rychlém oteplení v Arktidě hladina moří zvýšila během 5 století o 20 metrů. Teplotní posun v tomto století by mohl odstartovat stejné nebo dokonce ještě razantnější změny.

"Při pohledu do historie vidíme, že se to může stát v kratkém časovém rozpětí," řekl hlavní autor studie E. Lynn Usery z USGS. "Není to jen lokální problém. Kompletní rozpuštění pevninských příkrovů v Grónsku a Antarktidě by mohlo vést ke zvýšení mořské hladiny asi o 80 metrů, při roztátí všech dalších ledovců by se hladina zvýšila jen o půl metru."

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Třicet metrů vysoká vlna tsunami udeřila v prosinci 2004 na pobřeží Indonésie u města Banda Aceh. V celé jihovýchodní Asii si tsunami vyžádala 230 tisíc lidských životů. Tato událost a neméně tragické následky hurikánu Katrina v srpnu a září 2005 ukázaly obrovskou sílu vodního živlu a zranitelnost pobřežních oblastí s nízkou nadmořskou výškou. Na nově dokončené mapě jsou vyznačeny všechny lokality s vysokým rizikem zaplavení. Přímořské státy by měly vzít tyto informace na vědomí a přihlížet k nim při osidlování, rozvíjení infrastruktury a aplikaci preventivních opatření.

"Poukazujeme na to, jaké oblasti jsou ohroženy katastrofální událostí," vysvětlil Usery. "Skutečnost, že mnoho lidí žije tak nízko nad mořem, znamená, že potenciálně mnoho lidí by mohlo utrpět újmu."

Studie s názvem "Modeling Sea-Level Rise Effects on Population using Global Elevation and Land-Cover Data" byla veřejnosti představena ve čtvrtek 19. dubna 2007 na setkání Asociace amerických geografů (Association of American Geographers, AAG) v San Francisku.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu