PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Stát si sečetl, kolik Čechů by mrzlo bez ruského plynu

19.10.2009

Až 3,5 milionu obyvatel České republiky může mrznout ve svých bytech a domech, pokud by z Ruska znovu přestal proudit plyn jako při lednové plynové krizi.

Nebezpečí, že přes Ukrajinu znovu nebude proudit tato strategická surovina, je přitom podle společné zprávy ministerstev průmyslu, zahraničí a vnitra poměrně reálné.

"Riziko vypuknutí další plynové krize je velmi vysoké," upozorňuje se v analýze, kterou v pondělí projednala vláda. Podle dokumentu by Česko vydrželo bez dodávek ruského plynu při chladném počasí maximálně měsíc.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

"Poté bude muset razantně začít odpojovat velkoodběratele a až 3,5 milionu lidí může být zasaženo odstávkou tepla," uvádí se ve zprávě. "Bez tepla budou celá velká sídliště například v Praze, Opavě, Děčíně, Jihlavě a jinde."

Bez tepla hrozí nedostatek potravin

Kromě domácností by nedostatek plynu citelně zasáhl i nemocnice, pekárny nebo vodárny.

"Dle průzkumu, který provedl na začátku roku 2009 Hasičský záchranný sbor ve všech krajích, bude výrazně postižena oblast zdravotnictví, ve které je odhadována závislost na zemním plynu asi u 60 procent významných subjektů, převážně nemocnic a léčeben," uvádí se ve zprávě pro vládu.

Podobně závislé jsou na plynu i výrobny potravin. "Jde především o pekárny, mlýny, mlékárny a drůbežárny, což by ve svém důsledku mohlo vést k nedostatku potravin na trhu," upozorňuje analýza.

Nedostatek plynu by rovněž zkomplikoval úpravu vody pro domácnosti a následné čištění splašků v čistírnách odpadních vod. Problémy by měli i hasiči, policisté a záchranná služba, protože asi 70 procent jejich budov využívá plyn k vytápění.

Při velkým mrazech vydrží plyn na 14 dní

Česko je na zahraničním plynu závislé takřka ze 100 procent, přičemž právě Rusko je dominantním dodavatelem. Vloni dopravily plynovody do republiky takřka 8,7 miliard metrů krychlových této strategické suroviny, přičemž 6,4 miliardy pocházelo z ruských nalezišť.

Tento výpadek by plyn ze západních zdrojů a z domácích zásobníků dokázal při velkých mrazech pod minus deset stupňů Celsia nahradit jen na čtrnáct dní. Při mírných teplotách okolo nuly by Česko vydrželo až měsíc a půl.

"Nejvíce by bylo zasaženo odvětví výroby tepla - právě uprostřed topné sezóny," varuje společná zpráva ministerstev průmyslu, zahraničí a vnitra.

Náhradní palivo má jen minimum tepláren

Ministerstva upozorňují na to, že jen minimum tepláren může v případě plynové krize přejít na jiný druh paliva, především mazut a uhlí.

"Pouze 10 procent domácností vytápěných centrálně zemním plynem je vytápěno ze zdroje, který je v případě nouze schopen přejít na jiné druhy paliva," uvádí zpráva. "Naprostá většina výrobců tepla se po roce 1990 svých záložních kapacit zbavila."

Podle tohoto dokumentu by například bez tepla mohlo být 72,5 tisíc Pražanů na levém břehu Vltavy, kteří jsou zcela závislí na zemním plynu.

O moc lépe na tom nejsou ani stovky tisíc domácností, které si topí ve svém domě plynovým kotlem. Mnoho z nich také nemá náhradní zdroj vytápění.

Doutnající rusko-ukrajinský spor

Proč znovu hrozí, že se uzavřou kohoutky na plynovodech směřujících z Ruska do Česka a dalších evropských zemí?

Podle analýzy ministerstev průmyslu, zahraničí a vnitra je problémem to, že řešení lednového konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou jejich spor pouze zakonzervovalo, ale neodstranilo jeho příčiny.

"Miliardy dolarů ročně, které jsou každoročně rozdělovány v rusko-ukrajinském obchodu s plynem, jsou pro ruskou a ukrajinskou elitu zajímavější než dlouhodobé a transparentní řešení sporu," konstatuje zpráva, podle níž může problém s plynem zhoršit lednové prezidentské a parlamentní volby na Ukrajině.

Řešením je i uhlí za limity a nové reaktory

Zpráva doporučuje, aby se jako ochrana před další plynovou krizí naplnily všechny zásobníky plynu na území Česka. Další opatření jsou podle ministra průmyslu Vladimíra Tošovského organizační. Zapojena bude i diplomacie.

"Česká republika bude schopná přestát krátkodobý výpadek plynu přes Ukrajinu, avšak pokud by tento výpadek byl dlouhodobějšího charakteru, byla by Česká republika vystavena vážným problémům," uvádí dokument.

Z dlouhodobého hlediska doporučují ministerstva snižovat závislost na ruském plynu. Jde například o podporu nových plynovodů z jiných oblastí, vybudování dalších zásobníků plynu, ale také prolomení hnědouhelných limitů v severozápadních Čechách nebo stavba dalších jaderných reaktorů.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu