PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Lekári si posedia za počítačom. Budú plniť systém

22.2.2010

Bratislava - Objednávanie sa pacienta k lekárovi cez internet, ľahšia komunikácia medzi ambulanciami praktických lekárov a špecialistov, vydávanie liekov a pomôcok prostredníctvom elektronického podpisu lekára. Toto môže byť skutočnosť roku 2013.

Rezort zdravotníctva totiž v rámci projektu elektronizácie slovenského zdravotníctva eHealth vypracovalo novelu zákona, ktorou sa do praxe od tohto času uvádza elektronická zdravotná karta. Teraz ju musí posúdiť zákonodarný zbor.

Ako sa uvádza v návrhu zákona, elektronickú zdravotnú knižku od 1. júla 2011 vytvorí poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu. Rok a pol na to bude zo zákona následne vytvorená elektronická zdravotná knižka spolu so zdravotnou dokumentáciou v písomnej forme.

S projektom zároveň vyvstáva niekoľko otázok, ktoré sa dotýkajú nahadzovania údajov do elektronického systému či zabezpečenie systému predtým, aby sa k osobným citlivým údajom nedostali nepovolaní.

Kto naplní databázu?

Slovenská lekárska komora ústami jej prezidenta Milana Dragulu elektronické karty v Národnom zdravotnom portáli víta. "Sme tomuto pozitívne naklonení," povedal pre Aktuálne.sk.

Obdobný názor na zdravotné karty na webe má aj Asociácia súkromných lekárov. Ako však upozornil jej predseda Ladislav Pázstor, zavedenie elektronických kariet nemusí byť jednoduchý proces, vzhľadom na obrovské množstvo údajov, ktoré sa budú musieť spracovať.

Problém s elektronickými záležitosťami podľa neho majú najmä starší lekári, rovnaký názor zdieľa aj Dragula.

"Väčší problém je však to, kto naplní túto databázu údajmi? Keď máme 5,5 milióna obyvateľov, a keď ku každému dodáme iba desať údajov, to máme 55 miliónov údajov. A to sme iba na začiatku: meno, dátum narodenia a podobne. Ešte ale máme základné ochorenia, alergie a tak ďalej," povedal pre Aktuálne.sk Pázstor.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Zdravotnícky think tank Health Policy Institute tlmočil zasa postreh, že ministerstvo lekárov zaväzuje, aby to boli oni, ktorí budú digitalizovať záznamy svojich pacientov.

"Zavádza to ako povinnosť a nikde neuvádza, že by mali byť za to lekári nejako honorovaní. Na druhej strane tiež neuvádza sankciu za nedodržanie tejto povinnosti," uviedol pre Aktuálne. sk odborník na zdravotnú politiku z HPI Tomáš Szalay.

Ako dodal, pravdepodobne zákon narazí na nezáujem alebo odmietanie zo strany lekárov. "Som presvedčený, že v takomto znení ten zákon nebude prijatý, respektíve nebude naplnený," povedal.

Čítať si chorobopis na webe

Ministerstvo zdravotníctva ubezpečuje, že údaje pacientov budú v systéme chránené.

"Spôsob ochrany osobných údajov v Elektronickej zdravotnej knižke bude uvedený v bezpečnostnom projekte, podľa požiadaviek platného Zákona na ochranu osobných údajov. Nakoľko nie je ukončená súťaž na dodávku riešiteľa tejto časti, konkrétne riešenie nie je špecifikované," informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková.

Doplnila, že k šifrovaniu informácií o pacientovi sa bude pripájať pseudonymizácia (nemožnosť zistiť pôvodnú totožnosť osôb), sledovanie integrity záznamov, bezpečná autentizácia, riadenie prístupu, manažment súhlasu či ochrana úložiska.

"Ak bude mať niekto záujem o skenovanie alebo elektronický prepis časti zdravotnej dokumentácie, bude to štandardne platená činnosť mimo všeobecných lekárov," povedala.

Ladislav Pázstor dodal, že žiadny sysém na svete nie je dokonalo chránený pred tým, aby sa doň nepozreli proti pravidlám.

"Dokumentácia nie je nejako zvlášť chránená ani v ambulancii praktického lekára. Ktokoľvek môže vylomiť okno a vziať si, čo chce," povedal Dragula.

"eHealth v sebe skrýva potenciál na významne zlepšenia kvality zdravotnej starostlivosti, ako aj efektivity využitia vzácnych zdrojov. Ale dosiahnutie týchto cieľov nie je automatické. Nakúpenie počítačov, serverov a liniek nestačí, takýto systém potrebuje "obsah", zadanie od tvorcov zdravotnej politiky. Za posledne štyri roky mám pocit, že z projektu eHealth sa stal cieľ, nie nástroj," dodal Szalay.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu