PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Dlužníky si vždy najdeme, tvrdí exekutoři

19.1.2010

Dlužníky si vždy najdeme, i když mění bydliště, a tam, kde bydlí, nezkoumáme, komu dané věci patří, vzkazují v poslední době opakovaně exekutoři.

Při exekuci jako takové tedy nezkoumají, zda zabavované věci patří například manželce dlužníka, která s dluhem nemá nic společného. Můžete sice zabránit, aby věc, která byla zabavena a nepatří dlužníkovi, šla do dražby, ale jde to obtížně.

Kličkovat se nevyplácí

„Ani změna adresy či telefonního čísla vám nepomůže. Navíc od 1. července 2009 je přenesena odpovědnost za doručení písemností na adresáta, což znamená, že zásilka je po splnění zákonných podmínek považována za doručenou, i když jste si ji nepřečetli,“ řekl Právu Tomáš Vrána z Exekutorského úřadu Přerov, který u nás patří z hlediska počtu realizovaných exekucí k nejaktivnějším.

Nezapomeňte také, že právnické osoby mají povinnost zřídit si pro doručování elektronickou datovou schránku, veškerá pošta od orgánů veřejné moci jim pak bude doručování elektronicky.

Bližší a rozsáhlejší informace k tomuto tématu najdete na webu www.stahuje-cely-svet.cz .

Pokud se dozvíte, že na vás byla uvalena exekuce, co nejdříve navštivte příslušný exekutorský úřad a domluvte se na zaplacení vašeho dluhu. „Ušetříte si zbytečné starosti a zejména finance, protože veškeré náklady na exekuci hradí dlužník,“ tvrdí Vrána.

Exekutor má právo vstupu i bez policie

Než pustíte exekutora do firmy, vyžádejte si jeho služební průkaz a listiny, na jejichž základě se vstupu domáhá. Máte-li pochybnosti, zavolejte policii a požádejte o pomoc. „Pravý exekutor nebude mít námitek, nepravý rychle zmizí. Nicméně exekutor nebo jím pověření zaměstnanci mají právo do vaší firmy vstoupit i bez vaší přítomnosti či bez asistence policie,“ zdůrazňuje Vrána.

Odvolávání se na zásadu „můj dům – můj hrad“ ničemu nepomůže a navíc se vám exekuční řízení, například když exekutor bude muset přivolat zámečníka, prodraží.

„Dluh můžete zaplatit nebo alespoň snížit rovnou na místě. Podle výše dlužné částky exekutor možná nebude pak nic zabavovat a odvážet. V každém případě ale na vaše návrhy exekutor může, avšak nemusí přistoupit,“ dodal Vrána.

Soupis zabaveného majetku

Při soupisu majetku musí exekutor sepsat protokol, do kterého můžete uvést, že zabavený majetek vám nepatří. Exekutor vás pak musí poučit o právu podat u soudu vylučovací žalobu na tyto věci. Pokud byl zabaven majetek náležící třetím osobám, je potřeba, aby tyto osoby exekutora neprodleně kontaktovaly.

Proti usnesení o nařízení exekuce se můžete odvolat k soudu, který ji nařídil. Odvolacím důvodem však může být jen několik málo skutečností uvedených v zákoně. Odvolání ale nemá odkladný účinek a exekutora nezastaví. Do doby, než soud rozhodne o odvolání, jen zamezíte prodeji zabavených věcí. Pokud však soud odvolání zamítne, exekuce se vám jen prodraží.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu