PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Internet využívají v Česku více než dvě třetiny lidí

22.3.2010

Internet využívá v Česku 69 procent lidí. Život bez něj si neumí představit mírná většina jeho tuzemských uživatelů. Výsledky z průzkumu uskutečněného v prosinci 2009 na pondělním setkání s novináři představil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Průzkumu se zúčastnil reprezentativní vzorek 922 respondentů.

Na 47 procent uživatelů by bez internetu nejvíce postrádalo informace, rychlé hledání, mapy nebo zjišťování cen. Na 43 procent dotázaných užívajících internet potřebuje síť hlavně kvůli komunikaci, kontaktu s přáteli, škole nebo práci.

Lidé nepoužívající internet to ze 40 procent zdůvodňují tím, že k němu nemají přístup. Téměř 34 procent respondentů nevyužívá síť, protože internet nepotřebují, nechtějí ho, nezajímá je a nemají na něj čas.

Nejčastěji se lidé připojují pomocí WiFi sítí

Podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2009 se Češi nejčastěji k internetu připojují pomocí bezdrátové technologie WiFi (40 %). ADSL připojení využívá 28 procent trhu a kabelovou přípojku má pětina tuzemských domácností. Pomalé vytáčené připojení využívá osm procent lidí.

Internet nejčastěji lidé využívají pro komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (91 %). Takřka polovina domácností webovou síť využívá pro telefonování (42 %). O službách a produktech vyhledává na internetu informace 83 procent domácností. A zhruba pětina lidí prostřednictvím světové počítačové sítě nakupuje (22 %).

Přestože v roce 2008 mělo počítač jen 48 procent domácností, v roce 2009 jej vlastnilo již 54 procent trhu. V roce 2003 to přitom bylo pouze 24 %.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu