PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Chcete mít důstojný důchod? Našetřete si k penzi 115 tisíc na rok

NEUSTÁLE SE ZVYŠUJE ZOTROČOVÁNÍ LIDÍ V NEGATIVNÍM STAVU

22.9.2010

Každý obyvatel České republiky, který odejde do důchodu v letech 2011 až 2051, by si měl v průměru ušetřit částku 114 310 korun ročně, aby se pak nemusel smířit s výrazně nižší životní úrovní, a to i za předpokladu, že stát provede penzijní reformu, a zajistí si tak prostředky na výplatu penzí. Vyplývá to ze studie evropské pojišťovací skupiny Aviva.

Schodek v úsporách na penze v Evropě byl vyčíslen na 1,9 biliónu eur (47,21 biliónu korun) ročně. V České republice tento roční schodek činí 628,7 miliardy korun.

Výsledky dokládají výrazné schodky v úsporách na penze v jednotlivých státech EU. Analýza ukazuje existenci rozdílu, tzv. schodku, mezi důchodovým zabezpečením, které budou lidé odcházející do důchodu mezi roky 2011–2051 potřebovat k zajištění přiměřené životní úrovně (tzn. 70 procent příjmů před odchodem do penze) a výší penze, kterou mohou momentálně očekávat.

Celkový schodek za evropskou sedmadvacítku, 1,9 biliónu eur, představuje 19 procent HDP EU za rok 2010. Největší rozdíly z pohledu jednotlivých zemí jsou ve Velké Británii, Francii, Německu a Španělsku. Země bývalého východního bloku jsou na tom opticky lépe, např. Česká republika zaujímá čtvrté místo za Litvou, Maďarskem a Irskem.

Je to způsobeno zejména menším počtem obyvatel a celkově nižšími příjmy v produktivním věku ve srovnání se západoevropskými zeměmi, ale také již provedenými reformami důchodových systémů v některých státech během posledních dvaceti let.

Evropa stárne

Důležitým faktorem je dále mnohem rychlejší stárnutí evropské populace. Podle odhadů se poměr důchodců k aktivním pracujícím změní z 1 : 4 v roce 2010 na 1 : 2 v roce 2060. Pro generaci dnešních třicátníků a čtyřicátníků to znamená, že budou muset přijmout značnou část vlastní zodpovědnosti za to, jaká životní úroveň je čeká v důchodovém období. Mají příležitost připravit se na penzijní léta vlastními silami, avšak za cenu menšího utrácení v produktivním věku.

„Kvůli demografickým změnám, jimiž prochází nejen Česká republika, je situace ve financování důchodů dlouhodobě neudržitelná. Lidé, kteří budou odcházet do důchodu v příštích deseti letech, si budou muset na penzi naspořit výrazně větší množství finančních prostředků než mladší ročníky,“ varuje Jiří Schneller, generální ředitel společnosti Aviva životní pojišťovna.

„Například současní čtyřicátníci si musí připravit více než 52 tisíc korun ročně. Pokud se jim to nepodaří, budou muset pracovat výrazně déle, nebo se v důchodu smířit s podstatně nižší životní úrovní,“ doplňuje Schneller.

Studie poukazuje i na dílčí možnosti, jak schodek v úsporách na penzi v hodnotě 1,9 biliónu eur eliminovat. Jde např. o zajištění klidného stáří s pomocí nepenzijních aktiv (hmotný majetek nebo vlastnictví nemovitostí), pozdější odchod do důchodu nebo výrazné snížení životní úrovně.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu