PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Z české přírody mizí miliony ptáků. Nepomohl ani Brusel

1. října 2010

Praha - Z české přírody v posledních desetiletích zmizely miliony ptáků.

Úbytek navíc pokračuje a nic na tom nezměnil ani ambiciózní plán Evropské unie zastavit do roku 2010 ubývání živočišných a rostliných druhů.

Česko v tom ovšem není samo. Stejná, nebo dokonce ještě horší situace je i v ostaních evropských zemích.

Ukázala to aktuální zpráva prestižní organizace BirdLife International, jejiž český překlad právě vydala partnerská Česká společnost ornitologická.

"Nikdo z tohoto hodnocení nevychází dobře. Některé země špatně, jiné o něco lépe, což je i náš případ," řekl Aktuálně.cz ředitel ornitologické společnosti Zdeněk Varmouzek.

Ochuzování evropské přírody pokračuje

BirdLife International ve spolupráci s odborníky z 27 zemí hodnotil dosažený pokrok v ochraně biologické rozmanitosti na kontinentu. Z deseti posuzovaných indikátorů jsou tři hodnocené jako zcela nedostatečné, ostatní jako nepřiměřené.

"Jinými slovy, ochuzování biodiverzity pokračuje a účinkem se míjí i pokusy o zvrácení tohoto trendu," uvedla Česká společnost ornitologická.

Ochrana ptactva zůstává na úřadech

Podrobnou situaci v jednotlivých zemích pak experti hodnotili pomocí osmnácti kritérií. Čtyři z nich vyšly pro Česko jako zcela nedostatečné - například v kategorii "stav druhů významných pro Společenství" nebo "financování v oblasti ochrany biodiverzity".

V jedenácti kritériích pak Česko dostalo známku "nepřiměřená ochrana" a jen ve třech kapitolách nejlepší ohodnocení označené jako "přiměřené".

Nejlepší známku ovšem Česko dostalo jen díky tomu, že má odpovídají zákony nebo dobře personálně obsazené úřady.

Podle České společnosti ornitologické se to ovšem neprojevuje v ochraně ptactva. "Ochrana mnohdy zůstává jen na papírech," řekl ornitolog Lukáš Viktora.

Dodal, že to je například patrné na tetřevu, který byl kdysi rozšířen po celé republice, ale dnes už žije jenom v několika horských oblastech, přestože se stát snaží o jeho záchranu například umělým vysazováním. "Jejich počty pořád klesají," řekl Aktuálně.cz Viktora.

Útoky na ptačí oblasti

Ornitologové si stěžují, že stále musí odolávat útokům na ptačí oblasti, které jsou součástí evropské sítě chráněných oblastí Natura 2000.

Například oblasti Komárov u Pardubic nebo Heřmanský stav na Ostravsku byly kvůli plánovaným dálnicím, respektive průmyslové zóně vyhlášeny jen v minimální rozloze. Nová dálnice je plánovaná i přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava na jižní Moravě.

V Krušných horách zase ptactvo ohrožují plány na výstavbu větrných parků. "Často musíme ve správních řízeních dokazovat, že ochrana těchto území je veřejným zájmem, i když to už stát potvrdil jejich vyhlášením," poznamenal Vermouzek.

Krajina se stává sterilní

Nejvíce ubývá polních ptáků, což je důsledek dlouhodobého intenzivního zemědělství. "Krajina je sterilní, slouží jen k pěstování. Stejně by se daly plodiny pěstovat třeba ve vaně," konstatoval ornitolog Zdeněk Vermouzek.

Například počty skřivana polního se od počátku 80. let minulého století snížily o více než 35 procent, v případě čejky chocholaté to je dokonce skoro 90 procent.

Ptactvu ovšem vadí i zabetonovávání krajiny výstavbou nových satelitů nebo supermarketů či skladišť nebo budování nových dálnic a silnic. Nepříznivý je podle ornitologů i stav lesních ptáků, i když jejich úbytek není tak markantní.

Další hrozbou je oteplování

Další reálnou hrozbou pro české ptactvo představuje globální oteplování, kvůli němuž se budou druhy stěhovat z jihu na sever. Pro Česko to ovšem znamená, že víc druhů zmizí, než se sem přistěhuje. Někteří ptáci navíc nenávratně zmizí, protože potřebují ke svému životu specifické podmínky vybrané oblasti.

Z Česka by měl kvůli klimatickým změnám odletět například budníček větší nebo datlík tříprstý. Už teď se naopak na jižní Moravě objevuje "přistěhovalkyně" vlha pestrá.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu