PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Arnika ukázala na ty, kteří nejvíce znečišťují Slezsko

1.12.2010

Ostrava - Sdružení Arnika tradičně podle údajů Integovaného registru znečišťovatelů MŽP sestavilo žebříček společností, které nejvíce škodí životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji.

Ekologické hříšníky hodnotila nejen podle celkové emise škodlivých látek, ale i podle jednotlivých kategorií.

V celkovém srovnání dopadly nejhůře Třinecké železárny, které v mnohém předstihly tradičního "vítěze" ArcelorMittal.

Největším problémem jsou podle Arniky úniky zinku, ale i olova a niklu do vody. V některých parametrech, jako jsou emise polétavého prachu, ale došlo k celkovému zlepšení.

"Je velice pravděpodobné, že snížení bylo způsobeno hlavně menším objemem výroby, i když k prokázání této hypotézy by byla nutná podrobnější analýza," vysvětlila Aktuálně.cz mluvčí Arniky Zora Kasiková.

Přes dílčí zlepšení nicméně Moravskoslezský kraj stále trápí silně znečištěné ovzduší.

TOP 8 největších znečišťovatelů

1. Třinecké železárny - Třinec

Obsadily první příčku hned ve čtyřech kategoriích a v několika dalších skončily druhé. Jsou nejhorší ve vypuštění oxidu uhelnatého a produkci perzistentních organických látek. Do ovzduší a vody navíc uvolnily nejvíce rtuti a polyaromatických uhlovodíků.

2. ArcelorMittal - Ostrava

Společnost loni utlumila výrobu, díky čemuž nedosáhla nejhorších výsledků. Přesto vládne kategorii produkce polétavého prachu, skleníkových plynů a plynů způsobujících kyselé deště, vypouští do vzduchu také nejvíce dioxinů v kraji.

Za minulý rok Arcelor Mittal Ostrava zvýšil množství vypuštěných látek víc než sedminásobně z 516 kg v roce 2008 na 4009 kg za loňský rok.

3. Dukol - Ostrava

Chemický závod produkuje nejvíce rakovinotvorných a mutagenních látek, což jsou látky a sloučeniny jako je fenol. Dukol Ostrava zároveň do ovzduší vypouští nejvíce formaldehydu.

4. Ostravské vodárny a kanalizace - Ostrava

Čistírna odpadních vod Ostravských vodáren a kanalizací je letos na prvním místě žebříčku látek nebezpečných pro vodní organismy nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé České republice.

5. BorsodChem MCHZ - Ostrava

Podnik vyrábí anorganické chemikálie. Přitom u něj vzniká největší množství reprotoxických látek, mezi které patří třeba benzen nebo toluen.

6. Spovo - Ostrava

Spalovna průmyslových odpadů oproti Třineckým železárnám, které vypouští nejvíce rtuti do ovzduší, předává tuto látku v odpadech.

7. EBG plastics CZ - Ostrava

Výrobce plastových dílů uvolňuje maximum styrenu do ovzduší.

8. Teva Czech Industries - Opava

Největší producent všech rakovinotvorných látek vypuštěných do ovzduší, vody a půdy. Vyrábí léčivé přípravky a potravinové doplňky.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu