PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Katastrofický scénář pro Evropu

NEGATIVNÍ STAV LOUTKOLIDÍ V EVROPĚ A V SEVERNÍ AMERICE ZPŮSOBUJE BANKROT CELÝCH STÁTŮ - JDE O ROSTOUCÍ KONZUM NEPODLOŽENÝ VYTVOŘENOU HODNOTOU, ZADLUŽOVÁNÍ VŠECH, OBROVSKÉ PLÝTVÁNÍ VŠÍM, KAM SE PODÍVÁTE, KLAMY A FALŠE MAS LIDÍ NAVZÁJEM, TISKY PENĚZ NEPODLOŽENÝCH HODNOTOU, KRÁDEŽE HODNOT MNOHA RAFINOVANÝMI ZPŮSOBY PARAZITICKÉHO TYPU, MNOŽSTVÍ IVESTIC, JEJICHŽ NÁVRATNOST JE DLOUHODOBÁ (NAPŘ. DÁLNICE - 30 LET). K TOMU SAMOZŘEJMĚ PATŘÍ STÁLE VĚTŠÍ PEKELNÉ ZOTROČOVÁNÍ LIDÍ (DŘE V PRÁCI OD NEVIDÍM DO NEVIDÍM A DO ROZTRHÁNÍ TĚLA, PAK JE SVÝMI OTROKÁŘI ODKOPNUT).

V PŘÍPADĚ TISKŮ NEPODLOŽENÝCH PENĚZ HODNOTOU, SE BANKROT POUZE O TROCHU ODKLÁDÁ. PŘI NÁSLEDNÉM BANKROTU MŮŽE BÝT NASTOLEN NOVÝ DIKTÁTORSKÝ REŽIM - SKUTEČNÁ ČIPOVÁ TOTALITA, VE KTERÉ BY MASÁM LIDÍ NĚKTEŘÍ JEDINCI MNOHEM VÍC NEŽ DOSUD DIKTOVALI POMOCÍ ČIPOVÝCH TECHNOLOGIÍ, CO MAJÍ A NEMAJÍ DĚLAT, ZA JAKÝCH PODMÍNEK OTROČIT, JAK MAJÍ MYSLET (JAKO KONKURENČNÍ FIRMA A JAKO PEKELNÍK) A OBLÉKAT SE (ČERNÁ A TMAVÉ BARVY), JAKÉ MAJÍ MÍT NÁZORY (SOBECKÉ, SEBESTŘEDNÉ), CO A KDY JIM BUDE Z OBCHODU PŘIDĚLENO (BEZ FYZICKÝCH PENĚZ), NA CO MAJÍ NÁROK A NA CO NE. TOTO SI LIDÉ VOLÍ V NAPROSTÉ VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ PO DESETILETÍ A OPAKOVANĚ.

PŘI BANKROTU BY MAJETEK PŘESTAL MÍT HODNOTU, SICE BY MOHL BÝT NA NĚKOHO NAPSÁN, ALE NEBYLO BY MOŽNO S NÍM SVÉVOLNĚ NAKLÁDAT. PŘITOM PODSTATA VLASTNĚNÍ JE O MOŽNOSTI VOLIT, JAK NALOŽIT S DANOU VĚCÍ.

TOTÉŽ PLATÍ O ŽIVOTĚ LIDÍ. TEN BY LIDÉ TAKÉ SICE MĚLI, ALE PŘESTAL BY MÍT HODNOTU V TOM SMYSLU, ŽE BY S NÍM NEMOHLI NAKLÁDAT PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ, ZMINIMALIZOVALY BY SE JIM SVOBODY OPROTI DNEŠKU (ROK 2010), A MUSELI BY Z 99 % PROVÁDĚT KROK ZA KROKEM TO, CO JIM DIKTUJÍ JEJICH VLÁDCI JAK NA PLANETĚ ZEMI, ALE I Z TEMNÝCH SVĚTŮ - JEŠTĚŘI Z PEKEL. TAKTO LIDÉ UMOŽŇUJÍ A DOVOLUJÍ JEŠTĚRŮM Z PEKEL BUDOVAT NA ZEMI JIMI VLASTNĚNÝ DÁLKOVÉ ŘÍZENÝ PROTEKTORÁT, COŽ JE TEN NEJHORŠÍ ZPŮSOB ŘÍZENÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA VŮBEC.

TOHLE SI LIDÉ VOLÍ, DO TAKOVÉHO STAVU JSOU TAŽENI VLÁDAMI, MÉDII, VĚDCI, UČITELI, EZOTERIKY, ŘEDITELI FIREM A JINÝMI VEDOUCÍMI, ALE PŘEDEVŠÍM SEBOU SAMÝMI.

TOTO VŠE JE ZPŮSOBENO OPAKOVANĚ ZVOLENÝM NEGATIVNÍM STAVEM LIDÍ V PŘEDCHOZÍCH A TOMTO ŽIVOTĚ, TÍM MAJÍ LIDÉ JIŽ NYNÍ VYSOKOU A ZVYŠUJÍCÍ SE OVLADATELNOST JEŠTĚRY Z PEKEL CCA 90 - 95 %, A S ČIPOVÝMI TECHNOLOGIEMI SE SMĚŘUJE K 99,99 % V MOŽNÉ ČIPOVÉ TOTALITĚ V BLÍZKÉ DOBĚ !

REÁLNĚ ZHOTNĚLÝM SKUTEČNĚ ŠÍLENÝM PEKELNÝM REŽIMEM JE DNES V ROCE 2010 NAPŘ. SEVERNÍ KOREA, A TAKTO MOHOU DOPADNOUT LIDÉ I JINDE NA PLANETĚ ZEMI PO ZHROUCENÍ STÁVAJÍCÍCH PROLHANÝCH PSEUDOSYSTÉMŮ SPOLEČNOSTÍ. JDE O STUPNĚ A MÍRY SVOBOD LIDÍ, KTERÉ SI ONI SAMI VOLÍ KAŽDODENNÍM DRUHEM ŽIVOTA.

MÉDIA VÁM STRKAJÍ TISÍCE ODVÁDĚCÍCH ZPRÁV, ABY JSTE SVŮJ PROBLÉM NIKDY NEŘEŠILI, A ABY JSTE SE JEN KOUPALI V ZÁPLAVĚ HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ OD MÉDIÍ A JEJICH VLASTNÍKŮ - JEŠTĚRŮ Z PEKEL, KTEŘÍ TAKTO PŘIPRAVUJÍ SVŮJ PŘÍCHOD NA ZEMI.

VARUJEME VÁS VŠECHNY, ANDĚLÉ V NEBI SPOLU S IVO A. BENDOU NA WEBU andele-nebe.cz , nejsme-otroci.cz , angels-heaven.org , himmels-engel.de !

Ekonom Pavel Kohout sepsal osm kroků, jak také může krize skončit.

Před deseti lety bylo naprosto mimo rozsah fantazie ekonomů, že v roce 2010 bude reálně hrozit státní bankrot některé členské země Evropské unie. Nebo dokonce několika zemí. Fantazie ekonomů bývá omezená, zejména pokud jde o budoucnost. Pokusme se však nastínit možný katastrofický scénář pro Evropu.

1. Řecko nebude schopno plnit své závazky navzdory úsporným opatřením a mezinárodní pomoci. Nastane částečná platební neschopnost. Zničí to euro? Ne.

2. Irsko se ocitne v podobné situaci jako Řecko. Důsledky? Významnější, jelikož riziková angažovanost zejména německých a britských bank do Irska je vysoká. Německé banky nejsou na rozdíl od exportního průmyslu příliš silné a mají relativně nízké rezervy na krytí špatných úvěrů.

3. Po Řecku a Irsku se vlna bankrotů přelije do Portugalska. Odtud je jen skok do Španělska, které je vysoce »proúvěrovanou« zemí. Španělské banky se doposud nezhroutily pravděpodobně jen proto, že jejich pohledávky vůči hypotečním věřitelům a developerům jsou účtovány bez započtení poklesu cen nemovitostí. Přecenění by mohlo vyvolat krizi.

4. Pád Španělska by znamenal, že evropský »ochranný val« byl protržen, neboť v něm nejsou peníze. Za takových okolností se může stát cokoli. Krize v Belgii (o této možnosti se mluví již nyní), ve Francii a tak dále. V tomto případě je na řadě i samotné Německo, protože angažovanost německých bank ve Španělsku, Francii, Belgii, Itálii..., je obrovská a nelze ji pokrýt žádným »bailoutem«.

5. Následoval by kolektivní bankrot členů eurozóny, její rozpad a návrat národních měn? S velkou pravděpodobností nikoli. V případě podobného kataklyzmatu by se zřejmě sešel francouzský prezident Sarkozy s prezidentem Evropské centrální banky Trichetem. První z obou jmenovaných by druhému vysvětlil, že v sázce je osud nejen Francie, ale celé Evropy, a že nyní nadešel okamžik, aby Velký národ (La Grande Nation) vykonal velké činy.

6. Těmito velkými činy se rozumí kvantitativní uvolnění zatím blíže neurčeného počtu bilionů eur s cílem nákupu státních dluhopisů krachujících států Řeckem počínaje a Německem konče.

7. Výsledek: státy eurozóny jsou zachráněny před bankrotem. Euro nezaniká, dokonce je nemusí žádný členský stát opustit. Hyperinflace nenásleduje, jelikož dočasné ochromení úvěrové aktivity komerčních bank má silný protiinflační účinek. Objem měnové báze v eurozóně sice podstatně vzroste, ale všichni viděli, že v USA se stalo totéž, aniž by to americkou ekonomiku zlikvidovalo.

8. Propagandisté se předhánějí v ódách, jak ta báječná jednotná Evropa vše bravurně zvládla a jak je nutné pokračovat v procesu další integrace. Řešení sice v sobě nese počátek další úvěrové bubliny a morální hazard gigantických rozměrů, ale to momentálně nikomu nevadí.

Pro body 5 a 6 již existuje precedens z května 2010, kdy Trichet podlehl Sarkozymu v otázce nákupu státních dluhopisů Evropskou centrální bankou.

ECB stále tvrdí, že má politickou nezávislost, ale jednou ztracené panenství již nelze obnovit. Opakování podobných praktik v případě celoevropské krize je naprosto reálné.

Katastrofický scénář tedy nepočítá s rozpadem eura. To by bylo příliš optimistické!

Naopak počítá se zaplacením dluhů inflačními penězi a s utužením EU podle francouzských not.

Tedy vytvoření evropského ministerstva financí, zavedení nových daní, »harmonizaci« (čti »zvýšení«) daňových sazeb a tak dále. Podobná opatření by zničila konkurenceschopnost české ekonomiky.

Nakonec se může stát, že noví členové Evropské unie budou solidárně ručit za souhrn všech evropských dluhů. Může přijít ještě něco horšího? Fantazie selhává...

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr