PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Inspekce zakázala nudle z Číny, obsahují hodně hliníku

LIDÉ PLANETY ZEMĚ SVÝM NEGATIVNÍM STAVEM DOCILUJÍ I SPOTŘEBU STÁLE JEDOVATĚJŠÍCH POTRAVIN PRO SVÁ NEGATIVNÍ TĚLA Z 90 % DÁLKOVĚ ŘÍZENÁ Z TEMNÝCH SVĚTŮ PEKELNÝMI JEŠTĚRY. TI JE TAKTO PŘIPRAVUJÍ DO PODZEMNÍHO ŽIVOTA, ABY TAM ZVLÁDLI PLNĚ CHEMICKÉ, PEKELNÉ PSEUDOPOTRAVINY.

JEN NĚKTERÉ, DO OČÍ BIJÍCÍ PŘÍPADY JSOU NÁSLEDNĚ (NIKOLI PŘEDEM) JAKOUSI PSEUDOINSPEKCÍ ODHALENY, ABY SE VYTVÁŘEL DOJEM, ŽE KONTROLA FUNGUJE. ALE TO JE JEN KLAM. NEBOŤ NAPROSTÁ VĚTŠINA POTRAVIN JE JEDOVATÁ TAK, ŽE TĚLA LIDÍ PO 30 - 40 LETECH SE JIŽ STÁVAJÍ DOKONALOU SBÍRKOU TĚCHTO JEDŮ. POCHOPITELNĚ PŘÍČINY NEMOCÍ NEMAJÍ ŽÁDNOU VAZBU NA ŘEŠENÍ PROBLÉMU - KVALITY LIDSKÉHO ŽIVOTA, JEHO POZITIVITY A NEGATIVITY. PRÁVĚ NEGATIVNÍ DRUH ŽIVOTA JE PŘÍČINOU DANÉHO STAVU, A POKUD SE TATO PŘÍČINA NEODSTRANÍ, CELÝ PROCES OTRAVOVÁNÍ LIDÍ JEDY BUDE POKRAČOVAT.

KDYBY TAKTO BYLA ŘÍZENA KVALITA VÝROBY NAPŘ. AUTOMOBILŮ, ŽÁDNÉ AUTO BY NEJEZDILO. TAM JE ŘÍZENA KVALITA VÝROBY TISICKRÁT LÉPE, NEŽ ŘÍZENÍ KVALITY LIDSKÉHO ŽIVOTA A ZDRAVÍ, KAM PATŘÍ I DOSTATEK VOLNÉHO ČASU PRO OSOBNÍ - SOUKROMÝ ŽIVOT. TEN JE NYNÍ VŠUDE LIKVIDOVÁN S CÍLEM ZOTROČIT LIDI.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala prodej rychlopřípravných nudlí Jenlei původem z Číny a jednoho druhu skleněných nudlí taktéž původem z Číny. Jak uvedla Romana Kadaňková ze SZPI, nudle obsahují vyšší množství hliníku, než je stanovený limit.

Stanovená limitní hodnota činí 10 mg/kg. Laboratorní rozbory odhalily u vzorku rychlopřípravných nudlí 21,10 mg/kg hliníku a u vzorku skleněných nudlí 142,00 mg/kg hliníku.

„Potravina je nevhodná k lidské spotřebě z důvodu kontaminace cizorodými látkami a inspekce nařídila její okamžité stažení z tržní sítě,“ informovala Kadaňková s tím, že SZPI nedoporučuje jejich konzumaci. Vzhledem k datu minimální trvanlivosti, které je do roku 2012, mohou mít lidé nudle stále doma.

Uvedené nudle do České republiky dovezla společnost Vivacomex.

Všechny členské země EU byly podle Kadaňkové o tomto případu informovány prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk stahuje-200-zemi.cz
stahuje-cely-svet.cz nejsme-otroci.cz universe-people.com cosmic-people.com
angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org 200-countries-download.org
all-the-world-downloads.org himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru
anges-lumiere.fr angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu
andjeli-neba.com.hr anjos-ceu.eu angeli-raja.eu engelen-hemel.nl
ingerii-cerului.ro cennetin-melekleri.web.tr