OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Greenpeace mají recept na oteplování


1.2.2007

Praha - Do roku 2050 je možné omezit skleníkové plyny o polovinu. Stačí využít současné technologie a více s energií šetřit. Záleží na politicích.

Vyplývá to z obsáhlé studie "Energetická (r)evoluce", kterou na zakázku Evropské rady pro obnovitelné zdroje energie a Greenpeace zpracoval renomovaný německý Ústav technické termodynamiky.

Greenpeace zveřejnilo studii jen pár hodin před tím, než Mezinárodní panel OSN pro změnu klimatu zveřejní zprávu o globálním oteplování, která je podle předběžných informací šokující.

Ze zprávy německého ústavu přitom vyplývá, že emise oxidu uhličitého se za padesát let zdvojnásobí, pokud bude svět rozvíjet energetiku současným způsobem.

Náklady na elektřinu se kvůli tomu, že uhlí či uran budou ubývat, zvednou ze současných 1130 miliard dolarů na více než 4300 miliard. A navíc kvůli změnám globálního klimatu bude muset lidstvo odolávat zvyšující se hladině moří či častějším orkánům, suchům nebo naopak povodním.

Cesta k čistým zdrojům
"Máme však možnost vybrat si jinou cestu. Ve stejnou dobu, v roce 2050 by mohl podíl obnovitelných zdrojů pokrýt více než polovinu celkové spotřeby energií," řekl Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně české kanceláře Greenpeace.

Podle Energetické (r)evoluce poslední roky ukázaly, jak velký potenciál se skrývá ve využívání energie vody, větru či Slunce.

"Světový trh s obnovitelnými energiemi výrazně vzrostl; v roce 2006 činil jeho obrat 38 miliard dolarů, což je o 26 procent více než v předchozím roce," uvádí se ve studii.

Už v roce 2030 může podle dokumentu obnovitelná energie pokrýt až 35 procent světových energetických potřeb.

Nejvíce mohou uspořit auta
Studie klade velký důraz na energetické úspory. Nejvíce energie je možné uspořit u automobilů, a to až 24 procent. Výrazně pomoci uspořit by mohly i kvalitnější tepelné izolace na domech (13 procent) a vyšší energetická účinnost průmyslu (11 procent).

"Energetickou spotřebu je možné snížit o 47 procent," řekl s odvoláním na studii německého ústavu Jan Rovenský z Greenpeace.

Podle Rovenského přitom neexistují žádné technické překážky, které by úsporám, například v automobilovém průmyslu, bránily. "Všechny technologie už existují," poznamenal Rovenský.

Expertní zpráva uvádí, že největší potenciál energetických úspor a rozvoje obnovitelných zdrojů má Severní Amerika. Jen Spojené státy by mohly za necelých padesát zvýšit podíl obnovitelných zdrojů ze současných šesti procent až na dvaapadesát.

Velký potenciál má podle Energetické (r)evoluce rovněž Evropa včetně Česka, které s 12 tunami oxidu uhličitého na obyvatele patří k největším evropským znečišťovatelům a má jedno z energeticky "nejhladovějších" hospodářství zemí OECD.

Práce pro politiky
Mezinárodní organizace Greenpeace uvedla, že teď záleží pouze na politicích, jestli se začne masivně investovat do obnovitelných zdrojů a do úspor. To platí i pro Česko, kde budou postupně dožívat staré uhelné elektrárny.

"Pokud si vybudujeme novou flotilu uhelných a jaderných zdrojů, zakonzervujeme současný stav," tvrdí Jan Rovenský z Greenpeace.

Tato cesta se ale i podle výsledků německé studie ceslosvětově vyplatí. V roce 2050 by náklady na výrobu energie měly být asi o třetinu nižší, než kdyby svět pokračoval v současném energetickém trendu.

K návrhům Energetické (r)evoluce se už přihlásil ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ).

"Je to zajímavá vize, která by mohla být realizovatelná, bude-li dostatek politické vůle," řekl Bursík. Slíbil, že bude tyto principy v Česku prosazovat.

Podle Bursíka se představy Greenpeace shodují s plány Evropské komise, která před třemi týdny navrhla snížit v Evropské unii emise skleníkových plynů o 20 procent do roku 2020 oproti roku 1990 s dlouhodobým cílem snížení celosvětových emisí o 50 procent do roku 2050.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu