OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Ozón neškodí len ľuďom, ale aj klíme
Prízemný ozón vzniká hlavne za teplých dní.

14.08.2007

Londýn - Prízemný ozón, ktorý vzniká za horúcich dní a ktorého škodlivé účinky na zdravie už vedci dokázali, prispieva aj ku globálnemu otepľovaniu.

A to oveľa viac, ako sa doteraz predpokladalo.

Prízemný ozón totiž poškodzuje rastliny a znižuje tak ich schopnosť pohlcovať oxid uhličitý. Znamená to, že v atmosfére kvôli tomu zostane oveľa viac tohto skleníkového plynu. Štúdiu uverejnil odborný časopis Natural Journal.

"Ozón je pravdepodobne oveľa dôležitejším zdrojom urýchľovania zmien klímy, ako sme si mysleli," povedal BBC spoluautor štúdie Peter Cox z univerzity v Exetere.

Ozón zvyšuje úmrtnosť

Pri výskume prízemného ozónu sa doteraz vedci zameriavali predovšetkým na jeho škodlivý vplyv na ľudské zdravie. Kvôli ozónu môžu mať ľudia dýchacie problémy alebo ich môžu páliť oči. Ohrození sú predovšetkým starší ľudia, deti alebo astmatici a alergici.

Tri americké vedecké tímy nedávno došli nezávisle na sebe dokonca k záveru, že zvýšené znečistenie ozónom vedie k vyššej úmrtnosti.

Najviac úmrtí nastáva podľa amerických vedcov v letných mesiacoch a to hlavne u starších ľudí. Menej mŕtvych je v mestách, ktoré sú dobré vybavené klimatizovanými priestormi.

Poškodené rastliny

Český server Ekolist, ktorý ako prvý uverejnil túto štúdiu u našich západných susedov, pripomína, že bádatelia už dlho vedia o negatívnom pôsobení ozónu vo vyšších vrstvách atmosféry, kde zachytáva tepelné žiarenie smerujúce do kozmu.

V súčasnosti vedci prišli so štúdiou o negatívnom vplyve letného fotochemického smogu na rastliny.

Prízemný ozón prispieva k tomu, že sa uzatvárajú póry na listoch, ktorými rastliny absorbujú oxid uhličitý.

"Nepriame pôsobenie ozónu má rovnako veľký, ak nie väčší dopad na atmosféru ako priame pôsobenie," povedal vedec Peter Cox.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu