OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Z Evropy do Asie přes Arktidu? Lehčí to nebude
Mapka znázorňuje současný stav ledu (šedé pole),
červenou linkou je pak vymezen 30-ti letý průměr.

08.10.2007

Ottawa - I když roztají ledovce v okolí severního pólu, trasa z Evropy na Dálný východ se přesto nezmění. Severozápadní cesta vedoucí ledovým oceánem kolem kanadského pobřeží by byla příliš složitá, nebezpečná a nepraktická.

Teoreticky by však zkrátila stávající trasu, která vede Panamským průlivem, ze současných více než čtrnáct tisíc kilometrů na necelých osm tisíc.

Ledy tají, nebezpečí trvá

Globální oteplování způsobuje tání ledovců v okolí Kanady, takže je pouze otázkou několika let, než bude tato dopravní cesta z Evropy do Asie alespoň v letních měsících průjezdná.

Málokdo však předpokládá, že by se zmíněná Severozápadní trasa stala důležitou dopravní tepnou. Hlavními důvody je nepředvídatelnost arktidských ledovců, chybějící infrastruktura, úzké průplavy, mělká voda a neochota větších společností riskovat.

Globální oteplování způsobuje tání ledovců v okolí Kanady, takže je pouze otázkou několika let, než bude tato dopravní cesta z Evropy do Asie alespoň v letních měsících průjezdná.

Málokdo však předpokládá, že by se zmíněná Severozápadní trasa stala důležitou dopravní tepnou. Hlavními důvody je nepředvídatelnost arktidských ledovců, chybějící infrastruktura, úzké průplavy, mělká voda a neochota větších společností riskovat.

"O tom, že by se Severozápadní trasa mohla stát seriózní alternativou k Panamskému průplavu, se příliš nemluví," prohlásil tajemník Mezinárodní námořní komory sídlící v Londýně Simon Bennett.

"Je zde příliš mnoho nejistot, takže obchodní lodě budou neprozkoumané trasy ledovým oceánem využívat minimálně," dodal.

Navíc - letní počasí tu trvá pouhých pár týdnů mezi koncem června a začátkem září. S polární nocí přichází ochlazení a hladinu oceánů pak opět pokrývá led.

Loni vyzkoušená a na mapách zaznamenaná trasa se tak o rok později může ukázat jako neprůjezdná. Předpovědět chování ledovců je nemožné.

Námořní doprava: Risk se nevyplácí

Největší společnost operující v oblasti Canarctic Shipping navíc kvůli velkému zájmu klientů není nucena hledat rychlejší cesty.

"Lodě nejsou autobusy. Nemusíme plout podle jízdních řádů," říká viceprezident Tom Paterson. "Největší obavy budí možnost, že se ráno probudíte a zjistíte, že nemůžete dál. Že jste uvízli a riskujete ztrátu celého nákladu."

Severozápadní trasa, jak zní oficiální název cesty mezi kanadským pobřežím a Arktidou, je využívána pouze výjimečně. Podle Michaela Gardinera z Kanadské pobřežní stráže byla v posledních sto letech použita pouze 150krát, především jejich plavidly.

"Je to hromada skal. Navigace je tu velmi složitá," řekl. A stejně komplikovaná a drahá by byla případná záchranná akce v této oblasti. "Nejsou zde žádné přístavy, doky, loděnice. Je to divočina," dodal.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu