OČISTNÉ PROCESY SÍLÍ - PLANETA ZEMĚ SE OČIŠŤUJE OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ

Životní prostředí v Česku se začalo zhoršovat
Ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ)
představil zprávu o stavu ovzduší. Na snímku smog v Ostravě.

24.09.2007

Vicepremiér a šéf zelených Martin Bursík v pátek prezentoval veřejnosti stav životního prostředí v ČR. Podle zprávy za loňský rok, kterou předložil vládě ve středu, téměř dvě třetiny obyvatel země žijí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Dosavadní trend zlepšování životního prostředí se zastavil. Stále větší problémy způsobuje doprava. Nejhorší situace je v Praze a v Moravskoslezském kraji.

PRAHA - Nejzávažnější situace s ovzduším je podle zprávy v Moravskoslezském kraji, kde jsou producenty znečištění velké průmyslové podniky, a v Praze. Snižuje se znečištění z velkých zdrojů, ne už tak z menších kotelen. Poprvé po letech meziročně přibylo nečistot ve vodách.

Na úvod tiskové konference si vzal slovo vedoucí informatiky ministerstva životního prostředí Jiří Hradec, který v obecném duchu uvedl, že stav životního prostředí se oproti dosavadnímu trendu již nelepší.

"Trend zlepšování se zastavil, v některých oblastech dokonce pozorujeme zhoršení," řekl Hradec.

Přibývá alergických onemocnění

Zdraví obyvatel podle zprávy negativně ovlivňuje také vysoké množství polycyklických aromatických uhlovodíků a přízemního ozonu ve vzduchu. "Největším problémem je jemný polétavý prach, který zároveň souvisí s nárůstem počtu alergických onemocnění," uvedl Bursík.

Množství emisí skleníkových plynů, o kterých se diskutuje v souvislosti s jejich dopadem na změny klimatu, v Česku podle předběžných dat mírně vzrostlo, a to vinou dopravy.

Neplní se imisní limity EU

Ve zprávě se dále uvádí, že ČR druhým rokem neplní na velké části území plošně závazné imisní limity. Za toto neplnění ji hrozí sankce od Evropské komise. V současnosti je jisté, že tyto limity nebudou plošně dodrženy ani v roce 2007.

Mezi pozitivní hodnoty patří snížení energetické náročnosti hospodářství a pokles spotřeby pevných paliv. Zpráva také konstatuje, že se zvyšuje výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, její podíl na hrubé domácí spotřebě energie vzrostl na 4,9 procenta, což představuje meziroční nárůst o 0,86 procenta.

Po středečním schválení vládou zprávu Bursík přednese v obou komorách parlamentu, pak vyjde i jako pravidelná ročenka.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu