PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

KAŽDÝ ČIPOVÝ SYSTÉM LZE SNADNO ZNEUŽÍT NEGATIVNÍMI LIDMI S JEŠTĚRY V ZÁDECH, KTEŘÍ JE OVLÁDAJÍ !!!

ZVYŠUJE SE OVLADATELNOST LIDSTVA NAD 95 % !!!

Plomba na bázi RFID usnadní transport zboží


26.10.2007

Dnešní plastové plomby, které brání neoprávněné manipulaci s přepravovaným zbožím, mají spoustu nevýhod. Už brzy by je měly nahradit nové plomby, užívající technologie RFID. Ty zloději jen tak lehce nepřelstí.

Nitinol, slitina niklu a titanu, se vyznačuje tvarovou pamětí a v celé řadě aplikací se využívá už desítky roků. V devadesátých letech minulého století se pojem „paměť kovů“ objevil i v nové souvislosti, šlo o s tzv. inteligentní šrouby. Tentokrát se ale jednalo o paměť elektronickou, která posloužila ke zcela novému způsobu označování výrobků. Dotykem zapisovače čtecí sondy bylo tehdy možno do hlavy „paměťového“ šroubu uložit až 600 znaků anebo naopak tolik uložených znaků načíst.

Korozivzdorný nosič dat z ušlechtilé oceli nevyžaduje žádný zdroj proudu. Do teploty 85 stupňů Celsia je zaručeno bezpečné uchování dat po dobu nejméně 10 let. Při nižších teplotách lze data v paměti uchovat až 100 let. Subminiaturní provedení s extrémní odolností i ve špatných klimatických či chemických podmínkách se výtečně hodilo pro označování strojů, polotovarů a náhradních dílů.

Zapisovací či čtecí sonda, napojená na malý mobilní počítač, umožňuje snadno napsat a posléze i číst informace o datu výroby, o intervalech pro údržbu, o specifikacích výrobku či kalibrační údaje. Různé bezpečnostní mechanizmy, mimo jiné zadání hesla pro jednotlivé oblasti paměti, zabraňují zneužití dat neoprávněnými osobami.

RFID plomba - pokrok nezastavíš

Nyní společnost Siemens IT Solutions and Services oznámila, že pamětí opatřila i nové plomby. Jejich tajemství spočívá v technologii RFID, tedy v čipech pro radiofrekvenční identifikaci (Radio Frequency IDentification), které navazují na dřívější systém čárových kódů.

Nová plomba tohoto typu, na kterou byly uděleny dva patenty, byla vyvinuta s cílem zrychlit nakládku a vykládku zboží. Navíc zaznamenává čas a osobu, která přepravovaný náklad naposledy zaplombovala. Rovněž čas a místo „rozlomení“ plomby.

Společnosti zaměřené na dopravní logistiku využívají v současné době k ochranně nákladu zboží proti krádeži či neoprávněnému vniknutí jednorázové plastové plomby. Číslo plomby ručně zapíší do přepravních dokladů, kde je zkontrolováno pokaždé při příjezdu nákladu do logistického centra, při jeho odjezdu, i před vykládkou zboží. Při zapisování čísel plomb běžně dochází k chybám a následné kontroly představují nejen ztrátu času, ale vážou na sebe i příslušné pracovníky. Další nevýhodou plastových plomb je, že při jejich poškození není možné určit, kde a kdo náklad zboží otevřel.

Plomby založené na technologii RFID zaznamenávají svůj stav a jejich identifikační číslo je nastaveno výrobcem. V budoucnu by vše mohlo vypadat takto: Odesílatel na uzamčený kontejner se zbožím připevní novou plombu, využívající technologie RFID. Zaměstnanec přepravce pomocí miniaturního osobního počítače s rozhraním RFID nastaví stav plomby na hodnotu "ověřené uzamčení" a rádiový čip v plombě rovněž zaznamená, kdo plombu uzamkl. Data se přenesou do centrálního informačního systému. Při expedici kontejneru ze skladu se u výjezdu stacionárním čtecím zařízením RFID zaznamená čas a identifikační číslo plomby. Při příjezdu do skladu stejné zařízení přečte údaje o stavu plomby, čas příjezdu a její identifikační číslo. Stav "ověřené otevření" získá plomba jen tehdy, je-li ve skladovém terminálu řádně otevřena oprávněnou osobou při vykládce zboží.

Je-li elektronická plomba navíc vybavena zařízením navigačního systému GPS, lze zjistit i místo případného neoprávněného otevření nákladu v průběhu přepravy.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu