PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Britové nechtějí státu svěřovat osobní údaje, nevěří mu
Obyvatelé Británie jsou zklamáni činností státních úřadů, tvrdí, že aparát nedostatečně chrání jejich osobní údaje.

18.12.2007

Šest z deseti lidí v Británii nevěří podnikům ani státní správě, že ochrání důvěrnost jejich osobních údajů. Odhalil to průzkum společnosti Ipsos MORI, který si objednal výrobce bezpečnostního softwaru Symantec.

LONDÝN

Průzkum, ve kterém bylo dotazováno 1 000 dospělých osob, zjišťoval názor veřejnosti na postupy zabezpečení dat ve vládních institucích a podnicích. Po veřejně publikovaných narušeních osobních údajů, jakým byla například minulý měsíc ztráta 25 miliónů záznamů v britském Daňovém a celním úřadu, se více než polovina dotazovaných obává, že se stanou obětí krádeže identity nebo podvodu online.

Britové si podle analýzy přejí nejen lepší ochranu dat ze strany státních úřadů, ale také přísnější legislativu ve věci oznamování narušení dat. Takový předpis by v případě úniku dat zaručil, že organizace oznámí zákazníkům, případně široké veřejnosti, ztrátu, krádež, napadení nebo neoprávněné vyzrazení osobních údajů. To dnes není běžné.

Hlavní zjištění:

Lidé se domnívají, že jejich údaje uchovávané orgány státní správy nejsou zcela v bezpečí: 62 % respondentů nesvěří státní správě svoje osobní údaje.

Ohrožena je také pověst podniků: 61 % respondentů nesvěří své osobní údaje také podnikům.

Více než polovina dotázaných se obává, že by se mohli stát obětí krádeže identity a podvodu online: 53 % účastníků průzkumu se obává, že by se mohli stát obětí počítačové trestné činnosti.

Dotazovaní soudí, že je platná legislativa o informování osob o vyzrazení nebo ztrátě jejich osobních údajů nedostatečná.

Torgny Gunnarsson, vicepresident pro oblast severní Evropy ve společnosti Symantec, řekl, že lidé jsou znepokojeni počtem nedávných široce publikovaných případů narušení nebo ztráty dat, ke kterým došlo ve všeobecně známých důvěryhodných institucích.

„Britský Daňový a celní úřad je pouze poslední z řady organizací, které se potýkají se správou narůstajícího objemu uchovávaných dat,“ uvedl viceprezident Symantecu Torgny Gunnarsson. Podle něj výsledky průzkumu nastolují otázku, zda by v Evropě neměl být zaveden vhodný zákon o oznamování narušení dat. Takový zákon by od organizací vyžadoval větší vstřícnost v případě ztráty dat a ukládal by pokuty v případě, že data nebudou chráněna bezpečnostními opatřeními, například pomocí šifrování.

Britská vláda premiéra Gordona Browna mezitím čelí dalšímu skandálu s únikem osobních dat. Dva harddisky se jmény a daty tří miliónů absolventů autoškol se ztratily u americké firmy, která data zpracovávala pro britské úřady zpracovávala.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu