PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Mimovládne organizácie nechcú nový zákon


03.01.2008

Bratislava - Skupina splnomocnených zástupcov 370 mimovládnych organizácií odovzdala vo štvrtok na ministerstve vnútra hromadnú pripomienku, v ktorej požadujú stiahnutie návrhu zákona o spolkoch.

Podľa nich je návrh zákona protiústavný a v rozpore s európskymi dohovormi. "Zákon je taký zlý, že sa nedá ani upraviť. Žiadame jeho stiahnutie," povedal Juraj Smatana, jeden zo splnomocnených zástupcov mimovládnych organizácií.

Zákon obmedzí možnosti združovania sa

"Očakávame konštruktívne návrhy na vylepšenie tohto zákona zo strany mimovládnych organizácií, a preto organizujeme stretnutie ministra vnútra, odborníkov a zástupcov mimovládnych organizácií, ktoré by sa malo uskutočniť budúci týždeň," reagoval na odovzdanie pripomienky hovorca ministerstva vnútra Erik Tomáš.

Návrh zákona má podľa neho stransparentniť systém financovania a fungovania mimovládnych organizácií.

Podľa Marcela Zajaca z Centra pre filantropiu by na základe nového zákona existovali len tri zákonné možnosti združovania sa. "Nadácie, tie nie sú na združovanie občanov. Združovanie sa za účelom vzájomnej prospešnosti, čiže len pre tých, ktorí sú členmi týchto združení, a ďalšou formou je nezisková organizácia, konajúca verejnoprospešné služby," povedal Zajac.

"My sme presvedčení, že ľudia sa chcú združovať aj za účelom verejnoprospešných aktivít," uviedol.

"Teraz fungujúci návrh vznikol tesne po roku 1989 a je v poriadku," uviedol Smatana.

Organizácie podporilo viac ako 4000 občanov

Návrh zákona zároveň podľa neho nebol predložený ani rade vlády pre mimovládne organizácie. Stanovisko neziskových organizácií podporilo viac než 4000 občanov.

Pred dvoma rokmi boli podľa Smatanu podobne novelizované zákony o mimovládnych organizáciách aj v Ruskej federácii. Novela znamenala pre ruské mimovládne organizácie povinnosť preregistrácie existujúcich združení a zrušenie tých, ktoré sa preregistrácii nepodrobili, povinnosť zložitejšieho účtovníctva, finančných auditov a pravidelných hlásení o činnosti združenia.

Podľa predkladateľov hromadnej pripomienky, návrh zákona o spolkoch z dielne ministerstva vnútra vyvoláva obavu, že jeho cieľom je najmä znemožnenie verejnej kontroly činnosti vládnucich politických strán, štátnej správy a samosprávy.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu