SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY


 

POSLOVIA  SVETLA

  

Neale Donald Walsch

Autor kníh Rozhovory s Bohom.

   

  

1995 

 

2007

  

www.andele-svetla.cz

www.vesmirni-lide.cz


 

 

TYTO INFORMACE JSOU VHODNÉ

PRO VOLNÉ ŠÍŘENÍ SVĚTLA.

www.andele-svetla.cz

THESE INFORMATION ARE APPROPRIATE

FOR FREE SPREADING LIGHT

www.angels-light.org


 

Venovanie

Pamiatke Francise H. Treona Futzu (Majstra) Gohn Dagov
(klasickej juhočínskej umiernenej mníšskej formy rozvoja osobnosti)

Ktorý celý život zasvätil tomu, aby bol Poslom svetla.

Text na zadnej strane obalu

Veškeré pojmy v knihe Rozhovory s Bohom krúžia okolo jednej ústrednej témy. Zmyslom života je znovu stvoriť svoje ja. Táto kniha to chápe a funkčne vyjadruje. Krok za krokom skúma proces znovutvorenia a doplňuje ho úlohami a cvičeniami. Prináša materiál založený na jednej z najúžasnejších kníh našej doby.

Text na vnútornej strane obalu

Neale Donald Walsch žije v Ashlande v Oregone spolu zo svojou ženou Nancy. Spoločne založili neziskovú nadáciu, ktorej cieľom je šíriť posolstvo jeho kníh čo najväčšiemu počtu ľudí čo najrýchlejšie. Walsch cestuje, prednáša a rozširuje posolstvo obsiahnuté v knihe Poslovia svetla.


 

Rady pre život

Kniha poslovia svetla je pútavým a zároveň inšpirujúcim čítaním. Krok za krokom za zaoberá zmyslom života, skúma proces znovutvorenia svojho ja u každého jedinca a doplňuje ho úlohami a cvičeniami. Svet potrebuje vaše svetlo. Ale nie až zajtra. Teraz. Vy to samozrejme viete. Preto ste našli cestu k tomuto dielu, ktoré vám napovie, ako zo seba môžete svetlo vyžarovať. Je to veľmi prostá kniha pojednávajúca o veľmi prostom procese. I keď je prostý, nemusí sa javiť ako ľahký. Tak načúvajte, sledujte a buďte pozorní. A venujte pozornosť tomu, ako všetko do seba zapadá dohromady. Vo svete je veľa bolesti a veľa temnoty. Práve teraz potrebuje vaše svetlo. Veľká výzva sa skutočne dala do chodu. Začína proces liečby a vy ste liečitelia.

Ste v miestnosti, aby ste ju liečili.
Ste v priestore, aby ste ho vyliečili.
Zo žiadneho iného dôvodu tu nie ste, len aby ste liečili.


(0)

OBSAH

(1)       Poslovia prvého kroku
            UROBTE SI JASNO O ZMYSLE SVOJHO ŽIVOTA.     7


(2)
       Prví princíp
            ŽIVOT NEMÁ ZMYSEL... A TO JE NAJVÄČŠÍ BOŽÍ DAR.     7


(3)
       Poslovia druhého kroku
            PRELOŽTE SVOJ ZMYSEL Z ROBENIA DO BYTIA.     10


(4)
       Druhý princíp
            STE ĽUDSKÝM BYTÍM NIE ROBENÍM.     11


(5)
       Poslovia tretieho kroku
            STAV BYTIA, KTORÝ STE POPÍSALI, SI OSVOJTE HNEĎ TERAZ, BEZ OHĽADU NA TO, ČO ROBÍTE.     12


(6)
       Tretí princíp
            VŠETKÝM ČÍM STE, STE PRETO, ŽE STE SI TÝM VYBRALI BYŤ.     14


(7)
       Poslovia štvrtého kroku
            SLEDUJTE OPOZÍCIU A VNÍMAJTE JU AKO PRÍLEŽITOSŤ.     16


(8)
       Štvrtý princíp
            AKONÁHLE SA ROZHODNETE, KÝM A ČÍM STE, BUDE SA VÁM ZJAVOVAŤ VŠETKO NEPODOBNÉ.     17


(9)
       Piaty krok obnovenie tvorenia
            DOVOĽTE FORME, NECH SA TVORÍ SAMA.     18


(10)
    Piaty princíp
           BYTIE SA STÁVA FORMOU.     19


(11)
    KROKY A ZÁSADY V TEJTO KNIHE.     21


 

Svet potrebuje vaše svetlo. Ale nie zajtra. Teraz. Vy to samozrejme viete. Preto ste našli cestu k tejto knihe. Povie vám, ako zo seba môžete vyžarovať svetlo. Je to veľmi prostá kniha pojednávajúca o jednoduchom procese. I keď zmienený proces nie je zložitý, nemusí sa javiť ako ľahký. Tak sledujte, prosím, s pozornosťou. Načúvajte tomu, čo chce naša kniha povedať. Sledujte výsledky vo svojom živote. A venujte pozornosť tomu, ako to všetko do seba zapadá dohromady. Že všetko zapadá dohromady, to viete. Možno to tak nevypadá, ale je to tak. Obvykle keď sa zdá, že váš život vypadáva z celku, v skutočnosti s ním začína splývať. A veľakrát to je po prvýkrát. Má to svoj dôvod. Súvisí to s hlbokým platným metafyzickým princípom. Dá sa vyjadriť následovne: Akonáhle sa rozhodnete, kto ste a čo ste, začne sa vám zjavovať všetko nepodobné.

Život sa môže ukazovať len týmto spôsobom a môžete to očakávať s takou istotou akou, je isté, že práve čítate. Pokiaľ sa chcete stať poslami svetla, je dôležité, aby ste pochopili tento princíp. Proste mu musíte porozumieť, inak nemôžete dúfať, že túto prácu pochopíte. Samozrejme ešte kým tento princíp vyložíme musíte byť vďačný. Musíte byť vďačný, že ste človekom ktorý chce čítať túto knihu. Ani neviete, ako to veľa teraz znamená pre celý svet.

Viacmenej sa to dozviete. Vo svete je veľa bolesti. Je tam veľa temnoty. Svet práve teraz potrebuje vaše svetlo. Skutočne. Tak buďte radi, že to môžete urobiť. Začína vám zábava. Veľká výzva sa skutočne dala do chodu. Začína proces liečby. A vy ste liečitelia. Už nebudete vedieť čo ste boli predtým. Preto ste prišli na zem, v tomto tele, v tejto dobe a na tomto mieste. Kniha Course in Miracle (kurz zázrakov) to vyjadruje úplne priamo:

Ste v miestnosti, aby ste ju liečili.

Ste v priestore, aby ste ho liečili.

Zo žiadného iného dôvodu tu nie ste, len abyste liečili.

Všetky informácie v tejto knihe spadajú do jednej z dvoch následujúcich kategorií. Princípy a kroky.

Každá kategória má päť predstaviteľov. To znamená, že existuje päť krokov k tomu, abyste sa stali poslami svetla, a päť princípov, ktoré môžete užiť k čo najlepšiemu zvládnutiu týchto krokov. Na jeden z týchto princípov sme už narazili. Abyste kroky previedli tak, ako si prajete, je nutné, abyste pochopili každý z piatich princípov. Túto knihu budeme usporiadávať ako nástenný koberec, pri ktorom sa budú princípy vplietať do textu popisujúceho kroky, takže jasne uvidíte ich vzájomný vzťah.


(1)

Poslovia prvého kroku

UROBTE SI JASNO O ZMYSLE SVOJHO ŽIVOTA.

Pozrieme sa na prvý krok procesu, v ktorom sa budeme stávať poslami svetla. Pokiaľ ste ako väčšina ľudí, asi ste o zmysle života moc nepremýšľali. V dôsledku toho, ste možno veľkú časť svojho času venovali veciam, na ktorých na konci vášho života nebude záležať, pretože nebudú nič znamenať. Ani pre vás, ani pre kohokoľvek iného. Ak sa skutočne chcete dostať na rýchlu dráhu evolúcie, potom musíte čo najlepšie využiť každý zlatý okamih života. Také okamihy nepoznáte, pokiaľ sa nerozhodnete o svojom zmysle.

Nemôžete sa proste rozhodnúť, ako sa dostanete tam, kam idete, pokiaľ sa nerozhodnete, kam idete. Raz jeden človek zastavil svoje auto na rohu priateľsky naladenej ulice v priateľsky naladenom meste a zamával na priateľskú osobu stojacu nablízku. „Prepáčte mi,“ ozval sa vodič,„ale zdá sa, že som zablúdil. Bol by ste tak láskavý a ukázal mi smer ?“ „Samozrejme, pane“ odpovedal človek na ulici. „Kam sa chcete dostať ?“ „Neviem,“ odpovedal vodič. „V poriadku, pane,“ povedal človek ktorý sa snažil pomôcť, „aby som vám mohol povedať, ako tam dôjdete, musíte mi najprv povedať, kam sa chcete dostať.“

Pokiaľ váš život nemá smer, je to preto, že ste si ho nevytýčili. Pokiaľ je váš život nenaplnený, tak preto, že neviete, čím ho naplniť. Pokiaľ sa vám zdá, že váš život nemá zmysel, je to preto, že ste sa nesnažili využiť ho ako nástroj k tomu, aby ste si zmysel vytvorili. To nám dáva

Prví princíp: Život sám nemá zmysel.


(2)

Prví princíp

ŽIVOT NEMÁ ZMYSEL...
A TO JE NAJVÄČŠÍ BOŽÍ DAR.

Môže to znieť ako šok pre veľa z vás, korí si myslia, že zmysel života existuje a že našou úlohou je ho nájsť, odhaliť, naučiť sa ho, rozlúštiť ho, niekedy, nejako ho objaviť a potom podľa neho žiť. Môže to byť šok aj pre veľa ďalších, ktorí si myslia, že zmysel života už odhalili a že podľa neho žijú. (Väčšina ľudí, spadajúcich do tejto kategórie, v skutočnosti zmysel života nepoznala, len tvrdia, že zmysel života objavili a že ho akceptujú). A však žiadny zmysel nie je. Život nemá zmysel. A keď zmysel má kto by nám ho uložil ?  A keď poviete že Boh, prečo by stvoril zmysel a nechal nás ho päťdesiat rokov hľadať ?  (A keď zoberieme v úvahu celú spoločnosť, potom to hľadanie trvá päťdesiat tisíc rokov). A keď poviete, že Boh nás nenecháva hľadať, ale dal nám odpoveď, prečo nám teda neodpovedal spôsobom, akým by sme s ním všetci mohli súhlasiť ?  A keď poviete, že Boh to urobil, potom sa nepozeráte ako vypadá svet. Nie Boh to neurobil. A dôvodom, prečo nám Boh nepovedal, čo je zmyslom života, je to, že taký zmysel neexistuje. Život nemá zmysel. A to je najväčší Boží dar. Premýšľajte o tom. Boh na stránkach života nevykreslil zmysel, pretože život sám je otvorenou knihou. Knihou, ktorú musíme písať my. My sa musíme rozhodnúť, aký zmysel si vyberieme. Keby nejaký zmysel vybral Boh – keby Boh mal účel, ktorý by sformoval do plánu, prečo by nám nepovedal, aký je to účel ?  Myslíte si, že by nás Boh nechal tráviť roky, desaťročia, storočia neustálym hľadaním zmyslu ?

Tým z vás, ktorí si myslia, že Boh nám skutočne oznámil zmysel života !  , musíme znovu povedať, že keby tomu tak bolo, odviedol by Boh veľmi zlú prácu, pretože keď sa poobzeráte okolo seba, uvidíte, že nám žiadny zmysel nedal. Samozrejme pár ľudí si myslí, že tento zmysel získali. Poznajú zmysel života, len všetci ostatní to nechápu. To je samozrejme stanovisko, ktoré zaujalo veľa veľkých svetových náboženstiev !  Tieto náboženstvá učia, že poznajú zmysel života. Existujú dokonca jedno či dve náboženstvá, ktoré prehlasujú, že oni sú zmyslom života a že všetci sa musia riadiť ich diktatúrou a usilovne prosiť Boha. Len tak budeme spasení.

Pokiaľ však diktatúru tohto zvláštneho náboženstva nebudeme dodržiavať, skončíme vo večnom ohni pekelnom. Nič z toho by nebolo takým problémom, keby v podstate rovnaký cieľ nemali stovky organizovaných náboženstiev. Mohol by Boh skutočne túto prácu tak sfušovať ?  Keby skutočne stanovil zmysel života a skutočne nám ho chcel dať poznať, myslíte si, že by s nami tento najlepší Boh mohol komunikovať takým spôsobom, aby sme mu nerozumeli ?  Alebo je možné, že príčinou toho, prečo sa nemôžeme dohodnúť o zmysle života je proste to, že žiadny zmysel nie je ?  A presne tak to je. Ale aj napriek tomu veľa ľudí to môže akceptovať len veľmi ťažko, pokiaľ si neujasnia, prečo taký zmysel neexistuje.

Taký zmysel neexituje preto, že Boh chce, aby sme si zmysel života utvárali sami. A keby tento zmysel Boh už vytvoril, okradol by nás o najväčšiu príležitosť a najlepší nastroj, ktorý môžeme nájsť k naplneniu funkcie života. Viete totiž, že i keď život nemá zmysel, má funkciu. Zmysel a funkcia vôbec nie sú to isté. Funkciou hodín je tikanie, ich zmyslom či účelom je potom ukazovanie času. Funkciou automobilu je vnútorné spaľovanie za účelom dopravy ľudí z miesta na miesto. Mikrovlnná trúba funguje tak, že uvedie molekuly potravín do rýchlych kmitov za účelom ich ohriatia.. Život funguje zvláštnym spôsobom, a však nie pre vopred určený cieľ. Deje sa tak preto, že Boh dal životu funkciu určovať si účel. Vyjadrené ešte inak:

Vašou funkciou je vytvárať si zmysel života. Tým si vytvárate svoje JA. Vy rozhodujete kým a čím skutočne ste – a kým budete.

Uvidíte, že Boh sa neustále utvára a pretvára. Boh sa v každom okamžiku rozhoduje, čím bude nabudúce. To je najvzrušujúcejšou funkciou Boha.(v skutočnosti je to jedinou funkciou Boha.) Je to čisté tvorenie. (Pre lepšie a úplné pochopenie tejto pravdy viz Rozhovory s Bohom – kniha prvá.) Tento princíp tu prezentujeme, aby ste pochopili, že Boh vám nepridelil zmysel života. Boh čaká, že si ho vytvoríte sami. Vy sami si musíte vytvárať raison d´etre. A práve to zatial nerobíte. Nevytvárate si dôvod bytia.

Prvý krok vedie teda k tomu, aby ste sa rozhodli o tom, čo pre vás život je, a aby ste to deklarovali. Čo je zmyslom vášho života ?  Pokiaľ nemôžete túto otázku zodpovedať, choďte ešte ďalej ?  Čo je zmyslom života obecnejšie ?

Teraz... a v tom je zvláštny trik...nehľadajte odpoveď u nikoho iného. Len si sadnite a rozhodnite sa sami pre seba. Nepýtajte sa sami seba...povedzte si to !  Povedzte si zmysel života obecne a potom si povedzte čo je vaším zmyslom života. Prvá reakcia na toto doporučenie sa môže veľmi podobať pocitu ohromenia. Môžete si myslieť, že téma je príliš veľká, že presahuje sféru vášho chápania. Nie. Len uvidíte, že ste si o tom nikdy nedovolili skutočne začať myslieť. Skutočné myslenie o reálnom zmysle života a všetky druhy nápadov k vám začnú prichádzať. Nahrnú sa na vás tak rýchlo, že nebudete vedieť, čo vás zasiahlo.

Akonáhle sa s týmto procesom vyrovnáte, začnete rozlišovať. Vaša myseľ sa začne zbavovať absurdných nápadov a rýchlo zistíte, že vám zostane len pár dobrých myšlienok. A aj ten zoznam týchto niekoľkých sa bude ďalej redukovať. Nevyhýbajte sa tomu a príjdete na to, že na zmysel života môžete myslieť ešte pred tým, než ho spoznáte. Takže to viete, ešte pred tým, ako ste si toho vedomí. To že viete, čo neviete, že viete, robí skutočne veľa. Nesiete v sebe poznanie, o ktorom neviete, že ho máte. Alebo vyjadrené iným spôsobom, neviete ani polovičku toho, čo viete. Jedným spôsobom, ako zistiť, čo viete, je povzbudiť sa k tomu, čo viete. To je skutočne veľké sústo do úst, a tak si to môžete zopakovat.

Jedným spôsobom, ako zistiť, čo viete, je povzbudiť sa k tomu, čo viete.

Problém nieje v tom, že nepoznáte zmysel života. Problém je v tom, že veríte že ho poznáte. Inými slovami, lahšie je rozhodnúť sa o tom, čo je zmyslom života, ako sa vyrovnať s tým, že vaša odpoveď by mohla byť správna !  Príčinou toho je, že si stále myslíte, že existuje nejaká správna odpoveď – a pokial áno, nie je možné, aby ste ju len tak uhádli !

Žiadna správna odpoveď však neexistuje !

Funkciou vášho života je odpovedať na túto otázku – len táto odpoveď je správna.

Áno... Boh vám dal veľa autority.

Áno... Boh vám dal veľa slobody.

Áno... Boh vám dal toľko tvorivej sily.

Pokiaľ tomu neveríte, strávite roky snahami o predstavovaní si zmysla života. A zatiaľ život (Boh) čaká, aby ste si svoj zmysel rozhodli sami. Zatiaľ sa nesnažte pochopiť celý proces, alebo jeho prečo a načo. Zatiaľ len sledujte inštrukcie. Neskôr vám to bude jasnejšie. Táto kniha pojednáva o tom, ako sa stať poslom svetla. Nezaoberá sa výkladom metafyziky celého vesmíru. A pretože má omedzený rozsah, vyžaduje, aby ste niektorým tvrdeniam dôverovali a len sledovali inštrukcie.

Touto inštrukciou je:

Urobte si jasno o zmysle svojho života.

A presne to teraz urobte. Hneď teraz si napíšte zmysel svojho života. Potvrďte si ho. A ako sme navrhovali skôr, môžete začať aj širším tvrdením. Dokončite následujúcu sentenciu:

Účelom života všeobecne je...

 

 

 

 

 

 

Potom dokončite druhú sentenciu:

Zmyslom môjho života je...

 

 

 

 

 

 

Urobili ste to ?  Teraz môžeme ísť ďalej. Čo ?  Ešte ste neskončili ?  Ste zarazený ?  Zdá sa vám, že ďalej to už nejde ?  Prečítajte si znovu Rozhovory s Bohom. Tentokrát si robte poznámky. Potom si prečítajte prvé stránky tejto knihy. Kľudne si urobte daľšie poznámky. Pozrite sa hlbšie na to, čo sa vám zdalo nepochopiteľné. Alebo pokiaľ tomu rozumiete, ale len sa vám zdá, že to nemôžete previesť, pozrite sa bližšie na to, čo si nemôžete dovoliť urobiť. Je to samotný proces vo vás, ktorý bude pre vás veľmi cenný. Až ucítite, že môžete jasne prehlásiť, čo je zmyslom života všeobecne a zmyslom vášho života zvlášť, vydajte sa na ďalšiu cestu.


(3)

Poslovia druhého kroku

PRELOŽTE SVOJ ZMYSEL Z ROBENIA DO BYTIA.

Niektorí z vás to možno už urobili – alebo možno začali s istým vyjadrovaním bytia. Pokial ste to urobili, prejdite rovno k tretiemu kroku. Tí z vás, ktorí ešte neuskutočnili tento prevod alebo dokonca nevedia o čom sa rozpráva, nech čítajú ďalej. Posol svetla musí chápať rozdiel medzi činnosťou a bytím a medzi robením a bytím.

Robenie je funkciou tela, bytie je funkciou duše.

Správneho živobytia sa zriedka dosahuje rozhodnutím robenia...i keď niekde môže obsahovať nejakú funkciu robenia.

Správneho živobytia sa ľahko dosahuje rozhodnutím v oblasti bytia...,čo potom vedie k istej funkcii robenia. Aby človek dosiahol správneho živobytia, musí sa rozhodnúť, čo si praje BYŤ, nie čo si praje ROBIŤ. Činnosť musí vyvierať z bytia, nie obrátene. Aby sme porozumeli rozdielom medzi oboma životnými prežitkami, preskúmajme Druhý princíp.


(4)

Druhý princíp

STE ĽUDSKÝM BYTÍM NIE ROBENÍM.

Pravdou je, že každú minútu života vaše telo niečo robí. Je to samozrejme činnosť pre nejaký dôvod. Všetko s plnou vôlou prikazujete telu, aby robilo, mu prikazujete preto, že si prajete dosiahnuť istého stavu bytia...a nepoznáte iný spôsob, ako ho dosiahnuť. Chvíľu o tom premýšľajte. Vaše telo sa udržuje stravou – prikazuje mu, aby jedlo: robíte to, pretože si prajete, aby dostávalo výživu. Snažíte sa byť zdravý. Sedíte preto, že sa snažite byť v pohodlí. Stojíte preto, že sa snažíte byť mobilný. Hovoríte preto, že sa snažíte byť niekym, kto sa dorozumie. Počúvate preto, že chcete byť chápavý. Zoznam pokračuje ďalej, ale nikdy sa nezmení. Robenie vždy smeruje k nejakému bytiu. Všetko čo svojou vôlou prikazujete telu, robíte v záujme dosaženia k nejakému bytiu.

Vyskúšajte si následujúce cvičenie. Napíšte si zoznam vecí, ktoré vaše telo vykonávalo, a potom si vyznačte bytie, ktorého ste chceli dosiahnuť. Taký zoznam vám bude slúžiť ako príklad toho, ako dokončovať nižšie naznačené položky. Je to vynikajúce cvičenie k vyjasneniu motívov našeho chovania.

Činnosť - bytie, ktorého chcete dosiahnuť

Čítanie tejto knihy - Múdrosť, jasnosť, pochopenie

Autorské písanie - Zdelenie, spojenie, vyjadrenie

Umývanie riadu… DOPLŇTE SAMI

 

 

 

 

 

Pravdou samozrejme je, že vaše telo prevádza niektoré veci bez našej vôle. Robí ich proste automaticky. Automatické telesné reakcie sú odrazy či prejavy stavu bytia, ktorého ste už dosiahli skôr než snahou ho dosiahnuť. Sledujete to ?  Je vám to jasné ?  Pozrieme sa na niektoré príklady. Keď sa smejete, je to automatická reakcia na stav bytia, ktorého ste už dosiahli a ktoré sa nazýva šťastím či radosťou – alebo v niektorých prípadoch nervozitou. Keď sa vám divoko rozbuší srdce, je to automatickou reakciou na dosiahnutý stav bytia nazývaný vzrušením – alebo v niektorých prípadoch vystrašenosťou.

Keď sa tep vašeho srdca zpomalí a ustáli, je to automatická reakcia na dosiahnutý stav bytia nazývaný kľud, pokoj. Vidíte teda, že automatické telesné funkcie tela myseľ užíva k odrazu stavu bytia, zatiaľ čo voľnej funkcie myseľ užíva k dosiahnutiu stavu bytia. V oboch prípadoch je to myseľ, ktorá telu prikazuje, signalizuje robiť to čo robí a je to myseľ, ktorá sa domnieva, že činnosť je jediným spôsobom ako bytia dosiahnuť. Pokial vám stále není jasné paradigma automatických a voľných reakcií, porozprávajte sa o tom s nejakým hercom.

Pre herca môže byť nočnou morou, keď mu režisér povie, aby sa vulgárne smial alebo aby sa hystericky rozplakal, ale herec sa vyučuje tomu, aby bol niekým, kto na požiadavky režiséra reaguje automaticky. Ano, sú takzvaný technickí herci, ktorí môžu stvoriť telesnú akciu na povel..., ale v posledních rokoch sa to pre takých slávnych hercov, akými sú Dustin Hoffman, AL Pacino, Meryl Sreepová, stalo priamo hereckou metodou. Pri svojej metóde herec myslí na vec alebo si vzpomenie na nejakú dobu, ktorá u neho v minulosti vyvolala rovnakú emocionálnu reakciu ako je tá, ktorú od neho vyžaduje scénar. Takto herec svojou mysľou klame telo, podnecuje ho k plaču či úsmevu, alebo dokonca k salvám smiechu.

Keď myseľ vyšle telu signál, telo nevie, či to, čo myseľ prežíva, je skutočné alebo len vzpomienka. Pre telo je to vždy rovnaké. Preto sa nám rozbuší srdce alebo vyrazí studený pot pri vzpomienke na krásnu ženu či krásneho muža a vášnivé romantické obdobie. V prítomnom okamihu sa nedeje nič, ale telo to nevie. Príjma z mozgu úplne rovnaké signály, ako keď ono dobrodružstvo zažilo prvýkrát. Aby sme si to zopakovali: myseľ môže telu povedať, aby predvádzalo veci z dvoch rôznych dôvodov. Môže telu prikázať previesť niečo v záujme dosiahnutia stavu bytia (to sa nazýva voľným jednaním) alebo mu môže povedať, aby urobilo niečo kvôli prejavu už dosiahnutého stavu bytia (to sa nazýva automatickou reakciou). V každom prípade vždy niekym ste. A to, kým ste, vaše telo vždy demonštruje. Niekedy je tento prejav veľmi jemný, inokedy NIE, ale demonštrácia nikdy nekončí.

Vaše telo je živou demonštráciou stavu bytia, v ktorom sídli vaša duša.

S ohľadom na druhý krok sa teraz pozrite na deklaráciu svojho zmyslu života tak, ako ste ho vyhlásili v prvom kroku. Je táto deklarácia vyjadrením bytia, alebo vyjadrením robenia ?

Pokiaľ vyjadrujete robenie, potom druhý krok od vás vyžaduje, aby ste ho previedli do vyjadrenia bytia. Ako pomocníka použite tabuľku na strane 22. Dôvod, prečo sa to po vás žiada ?  Len vtedy, keď vaša činnosť vychádza z vášho stavu bytia a je skôr jeho prejavom, než by sa snažila ho vytvárať, môžete sa vždy dostatočne sústrediť na to, aby ste boli Poslami svetla. Väčšina sveta za týmto paradigmatom bytia / robenia, zaostáva. Ľudia sa točia len okolo robenia, robenia, robenia a dúfajú, že tým dosiahnu stavu bytia. (šťastia, kľudu, hojnosti, osvietenosti... čohokoľvek), niečoho, čo sa im vyplatí. Smutné na tom je, že väčšina ľudí toho nedosiahne. Celý život trávia robením toho alebo toho a rozvíjajú tým len hromadu robenia pre robenie. Takže, pokiaľ ste to ešte neurobili, dokončite teraz druhý krok. Zoberte nejakú činnosť, ktorú ste si včlenili do zmyslu života, a preveďte ju do popisu bytia.

A potom...choďte ďalej.


(5)

Poslovia tretieho kroku

STAV BYTIA, KTORÝ STE POPÍSALI,
SI OSVOJTE HNEĎ TERAZ,
BEZ OHĽADU NA TO, ČO ROBÍTE.

Dobre, prešli ste prvé dva kroky k správnemu živobytiu a k tomu, aby ste sa stali poslami svetla. Mimochodom, správne sa živiaci človek je poslom svetla. Pretože všetci správne sa živiaci ľudia sú tým, kým skutočne sú...a skutočné bytie je svetlom, ktoré sa snaží priniesť. Dostali ste to ?  Je to vo vašom srdci ?  V celom vesmíre nieje nikto poslom svetla než svetlo vášho bytia. Nechajte teda svoje svetlo žiariť pred ľuďmi, aby videli vaše dobré dielo a oslavovali vášho otca na nebesiach.

A povedal im: Prichádza snáď svetlo, aby bolo dané pod nádobu alebo pod posteľ, a nie na svieceň ? (MK 4,21)

Nikto nerozsvieti svetlo, aby ho postavil do kúta alebo pod nádobu, ale dá ho na svieceň aby tí, kto vojdú, videli. (L 11,33) Pamätajte si, že ste v miestnosti, aby ste ju spasili. Ste v priestore, aby ste ho spasili. Ste v dome, aby ste vyliečili dom...,aby tí, kto prichádzajú videli. Zo žiadneho iného dôvodu tu nie ste.   www.andele-svetla.cz

Ako vyžarujete svetlo svojho bytia ?

Predovšetkým oddaným sa správnemu živobytiu, čo znamená, že si nedovolíte pre živobytie robiť nič, čo znásilňuje váš najhlbší vnútorný zmysel toho, kým ste. Vzhľadom k tomu všetkému nesmiete jednať ukvapene. Lebo keď si osvojíte tretí krok prevediete ho postupne tak, ako je tu vylíčené, zistíte, že sa automaticky vzdialite od zlého živobytia. Stane sa to správnym spôsobom a v správny čas. Môžete dokonca pozorovať, že sa sami zapálite pre prácu ktorú by ste nikdy nerobili alebo u ktorej by ste nikdy nezostali. Bude sa to podobať tomu, čo robí váš šéf, keď nie ste opatrný. Že to je pre vaše dobro, poznáte len vtedy, keď ste schopný presne rozlišovať (obvykle dokonca podvedome, mimovoľne). Takže hneď nedávajte výpoveď a neprestávajte so svojou prácou. Táto kniha to nedoporučuje ani to není všeobecne súčasťou popisovaného procesu. Ale aj napriek tomu sa nenechajte prekvapiť tým, keď výsledkom vášho postupného pohybu k bytiu bude, že po pár týždňoch či mesiacoch zistíte, že už sa nemôžete angažovať v práci, ktorá bežne plnila vaše dni. V tom okamihu zistíte:

Získali ste odvahu:
radšej budete život tvoriť ako len žiť.

Tretí krok ma často za následok veľký posun ľudskej skúsenosti. Preto je tretí krok sám o sebe veľkým pohybom. Je to posun od sústredenia sa na to, čo robíte, na to, čím ste. Pokúsme sa teraz o malý experiment, v ktorom sa ihneď posunie naše sústredenie. Práve čítate túto knihu a držíte ju v ruke. To je to, čo robíte. Keď na vás teraz niekto zavolá.: Čo teraz robíš ?  Poviete. Práve čítam tuto peknú knižku. Odpoviete tak preto, že väčšinu času myslíte na to, čo robíte. Pozeráte sa, aby ste videli, čoho sa účastní vaše telo, a podľa toho odpoviete na otázku. Je to prirodzene dané tým, ako sa sústredíte na život. Ale teraz sa sústreďte na to, čím ste. Práve teraz, v tento okamih. Čo ste ?  Zavrite oči a vyrovnajte sa s touto otázkou. Dobre teraz dokončite nasledujúcu sentenciu:

Práve teraz som:

 

 

 

 

 

 

Dobre. Veľmi dobre. Máte ideu. O tom, čo sa s vami deje, získate jasno, len keď sa sústredíte na to, čo ste, práve tu a teraz. Teraz si však všimnite, že váš súčastný stav bytia nemusí byť taký, aký ste si vopred vybrali. Môžete zakúsiť to, že bytie, ktoré ste popísali vo vyššie uvedenej dokončenej tabuľke, je bytím, ktoré bolo indukované. Ak chcete, vašim čítaním tejto knihy. Často tak vidíme stav bytia. Predstavujeme si, že ju vyvolala či spôsobila naša vonkajšia skúsenosť. Pozrime sa na tretí princíp.


(6)

Tretí princíp

VŠETKÝM ČÍM STE, STE PRETO,
ŽE STE SI TÝM VYBRALI BYŤ.

Pokiaľ sa v danom momente bojíte, potom preto, že ste si to vybrali. Pokiaľ sa rozčuľujete, potom preto, že ste si to vybrali. Pokiaľ sa trýznite, potom preto, že ste si to vybrali. Ak ste milovaný, potom preto, že ste si to vybrali. Pokiaľ žijete pomáhaním druhým, potom preto, že ste si to vybrali. Ak sa cítite zle, tak je to preto, že ste si to vybrali. Tento zoznam by mohol ísť donekonečna. A skutočne to tak je. Pochopte, že bytie je stavom, v ktorom človek je a nie jednaním ktoré koná. Nemôžete sa robiť šťastnými, šťastnými môžete len byť. Závisí to na tom, čím ste sa rozhodli byť. Nemôžete sa robiť smutnými. Nemôžete sa robiť bojácnymi. Nemôžete sa urobiť špatnými, zraňovanými alebo rozčúlenými. Môžete taký len byť. A čo spôsobuje, že taký ste ?

Veľa ľudí sa domnieva, že to záleží na vonkajších okolnostiach, na tom, čo robí niekto iný alebo niečo iného. Tak to však nie je. Je to vaše rozhodnutie, že to spôsobuje niekto iný. Je to vaša voľba. Na celej záležitosti je zložité nasledujúce: toľko výberov volieb predvádzate tak automaticky, sú tak hlboko založené na vašej skoršej skúsenosti, že sa zdá, že ich nemôžete kontrolovať. A tak to vypadá, ako by vašu reakciu spôsobovalo jednanie druhých alebo vonkajšia skúsenosť. Pravdou však je, že si vyberáte stav, v ktorom sa nachádzate. A jediný rozdiel medzi vami a tými, ktorí zvládajú život, je len ten, že oni volia inak.(k detailnejšiemu výkladu tejto témy viď Rozhovory s Bohom – kniha prvá).

Tu je treba zdôrazniť, že bytie si človek vyberá, že nieje indukované. Ako sa píše aj ďalej môžete si vybrať byť čímkoľvek. Prečo si to vyberáte je iná vec, námet na celú ďalšiu knihu. Viacmenej vieme toľko, že táto voľba nie je vynútená. Často sa zdá byť vynútená, ale nikdy nieje. Môžete si vytvoriť stav bytia proste tým, že si jeden vyberiete. A môžete si ho vybrať kedykoľvek a kdekoľvek. Stav bytia je pocit, nie akcia. Viacmenej tohto pocitu sa môžete ujmúť jedným určitým spôsobom. To znamená, že máte moc rozhodnúť sa, ako sa budete cítiť, aj to, ako sa cítite práve teraz. To je veľké tajomstvo ľudského stretávania. Je to veľký dar a veľký nástroj.

A s týmto nástrojom sa vám otvára celý vesmír a celková sloboda, akú by ste mohli chcieť, pričom je vám zaručený prežitok toho, kým skutočne ste. To je pravda, ktorá nás oslobodzuje. Aby táto zásada fungovala, musíte ju prijať aspoň ako možnosť. A keď ju ako možnosť akceptujete, vráťte sa k Tretiemu kroku. Zvoľte si posun ku stavu bytia popísanému v Druhom kroku – zvoľte si bytie bez ohľadu na to, čo robíte. To je model, podľa ktorého ľudia získavajú správne živobytie. Je to, ako vraví titul nádhernej knihy Terry Cole Whittakera, Vnútorná cesta od toho, kto si, k tomu, kde chceš byť. Vyberte si teda stav bytia, aký chcete v sebe prežívať v sebe prostredníctvom seba. Potom taký buďte. Ako ?  Je to vec sústredenia. Záleží na tom, na čo sústredíte pozornosť. Pokúsme sa napríklad o jeden zo stavu bytia. Vyberme si...kľud. Len pre účel tohto cvičenia si povieme, že to chcete a že ste si zvolili vždy a všade prežívať stav mieru a kľudu. Dobre. Teraz sa na minútku sústreďte. Kontaktujte sa s tým. Sledujte či cítite.

Odložte knihu, na minútku relaxujte a potom sa k tomuto miestu hneď vráťte. Dobre. Teraz si vyberte byť kľudný....každú minútu každej hodiny po zbytok tohto dňa. Myslíte si, že môžete byť kľudný ?  Môžete, ak sa priamo prilepíte k svojmu záväzku. Keď sa primknete na svoj záväzok a budete sa stále sústrediť na svoj cieľ (byť kľudný), zistíte, že vaše telo automaticky robí také veci, aby vám pomohlo a umožnilo vám také bytie zakúšať. Telo vás najprv skontaktuje či povedie k povšimnutiu všetkého, čo sa líši od toho, čo ste si vybrali. (štvrtý princíp v ďalšej časti vám vysvetlí prečo). Potom vás vaše telo povedie ku kľudu a bude vás odvádzať od toho, čo nieje kľudom. Už pre neho nebude príjemné či možné robiť niečo iného, takže vyskúša všetky možné triky. Napríklad vyjdete z hlučnej miestnosti. A zabudnete na televízne správy.

Naraz zistíte, že určitá hudba je pre vás neprijateľná. A budete robiť ešte substylnejšie triky. Môžete nájsť spôsob, ako odblokovať dopravný hluk na príjazdovej ceste ku svojmu domu alebo ako pri jazde do supermarketu umlčať deti na zadnom sedadle, ktorých krik normálne trhá uši. Budete ignorovať to, čo by inak mohlo byť neznesiteľným horkom, alebo budete bolesť u zubára pokladať sa niečo normálneho. Týmto spôsobom sa naučíte všetko ovládať mysľou. Zabudnete na bolenie hlavy alebo budete ignorovať momentálnu frustráciu v prospech väčšej či dôležitejšej skúsenosti, ktorú ste si vybrali. Proces, ktorý sme nazvali Tretím krokom nie je nijak zvláštny. Je to postup, ktorý v živote používate znovu a znovu. Pozoruhodné na tom nie je, že ste ho užívali už predtým, ale že ste si nemysleli, že ho môžete užívať, kedykoľvek si budete priať.   www.andele-svetla.cz

Teraz ako sme už povedali, ste prišli k tomu, že vaše telo začína automaticky robiť veci, ktoré vám umožnia v stave bytia závislom na stupni, v akom prejavujete svoju záväznosť a odhodlanosť. Všetci sme už videli, ako tento proces funguje v maličkostiach každodenného života. Pokiaľ sa rozhodnete niečím byť či už kľudným veselým alebo úspešným – nič na svete vás nedokáže zastaviť. Platí to ale aj pre prípad, keď sa rozhodnete byť depresívnym, rozháraným či neschopným. Nič, nič na svete vás nemôže zastaviť. Pokúšať sa rozveseliť človeka, ktorý sa rozhodol byť smutný ?  Na to zabudnite. Mrháte časom. To iste platí pre človeka, ktorý sa rozhodol byť kľudný. Takže keď sa rozhodnete niečím byť (to jest vyjadriť, prežiť a naplniť stav, pre ktorý ste sa rozhodli) a keď sa ku svojmu rozhodnutiu doslova prilepíte bez ohľadu na to, aké je, vaše telo, skôr či neskôr zistí, že automaticky robí veci, ktoré zlepšujú možnosti prežitku takého bytia.

Dávno predtým sa však do akcie zapojila myseľ. Všeobecne ste bytosťou zloženou z troch časti – z tela, mysle a ducha – a všetky tieto tri aspekty vašeho bytia sa zapoja, keď príjmete bytostné rozhodnutie a prilepíte sa k nemu. Také rozhodnutie totiž spúšťa jadrové reaktory v každom vlákne vášho bytia na každej úrovni vášho fungovania. Sú to kľúče, ktoré štartujú motor tvorivosti. To vysvetľuje, keď raz príjmete rozhodnutie k bytiu, prečo zo svojho života začnete automaticky vylučovať všetko, čo sa líši od toho, čím chcete byť. Deje sa to takmer na podvedomej úrovni. Proste si ani nemusíte uvedomovať čo robíte. Vaša starostlivá rodina, priatelia a spolupracovníci vám dokonca môžu povedať.: Si si istý, že vieš čo robíš ?

Nebudete schopný im odpovedať, pretože si skutočne nemôžete byť istý. Prešli ste v určitom zmysle na automatické fungovanie. K tomu patria vaše inštinkty, reakcie a vnútorné rozlišovanie. To sa deje, keď necháte veci ísť podľa Božej vôle. Môžete pozorovať, že siahate po cigarete a potom ju z neznámeho dôvodu odložíte....a nikdy si už nezapálite. Alebo zavoláte nejakým priateľom, zavesíte slúchadlo a už sa s nimi nikdy baviť nebudete. Alebo pôjdete do práce, ale naraz sa otočíte, vrátite sa domov a na svoje dosavadné pracovisko sa už nikdy nevrátite. Niečo vo vašom vnútru vám povie už nie. Istý intuitívny spravodaj vám s kľudom povie: Je čas s tým skončiť. Je potreba ísť ďalej. Je čas na zmenu. A všetok strach, všetka úzkosť, ktorú v súvislosti s tým môžete pociťovať, sú náhle preč.

Ak sa budete sústrediť na stav bytia, ktorý ste si vybrali, nebuďte prekvapený, keď behom pár dní, týždňov či mesiacov proste rozviažete isté priateľstvá a naviažete iné keď pred bývalým fyzickým prostredím budete dávať prednosť inému, keď skončíte s terajším živobytím a vyberiete si iný spôsob živobytia. Skôr či neskôr aj tak skončíte s vytváraním živobytia a všetok svoj čas venujete vytváraniu života. To je pohyb, ktorým idete ku správnemu živobytiu. To je proces, v ktorom tvoríte a vyjadrujete svoje pravé ja. Ak budete dôverovať tomuto procesu, zistíte, že si môžete osvojiť určitý stav bytia (a pokiaľ si prajete, potom i viac stavov) a prežívať ich.

A zistíte, že stav vášho vnútorného bytia nemá a nebude mať nič spoločné zo stavom vonkajšej skúsenosti. Nič nezmení ani zubárske kreslo, ani kričiace dieťa. Vonkajšie okolnosti vášho života už nad vami nebudú mať moc a budete si vytvárať vnútornú skúsenosť svojej duše. Ľahko a bez nejakého úsilia sa odlúčite od vonkajších podmienok, ktoré budete eliminovať, a prilepíte sa k tým, ktoré si prajte udržať (už pre vás nebudú rozkladné bez ohľadu na to, ako na vás pôsobili), a tak sa znovu pretvoríte do obrazu a podoby toho, čím a kým skutočne ste. Viacejmenej sú ešte niektoré veci, o ktorých by ste v tomto procese mali vedieť, aby ste mu dôverovali.


(7)

Poslovia štvrtého kroku

SLEDUJTE OPOZÍCIU A VNÍMAJTE JU
AKO PRÍLEŽITOSŤ.

Prvá vec, ktorú potrebujete poznať je, že budete mat opozíciu. Opozíciu vo forme ľudí, udalostí, opozíciu ktorá bude vytvárať bariéru voči všetkému, čo poviete, proti všetkému, čím budete prehlasovať, že ste. Nejde samozrejme len o fakt opozície, ale o to, že táto opozícia bude narastať. Bude väčšia, než predtým. Takže ak ste si mysleli, že máte problémy, hoďte ich za hlavu, pretože – slovami nenapodobiteľného Jimmyho Duranta – Predsa sa s toho nezbláznite.

(Pokiaľ nemáte najmenšie tušenie, kto je Jimmy Durante, urobte si dva kroky späť a obráťte sa neminuli ste generálny štáb a ani ste nezobrali 200 dolárov.) Fakt, že veci sa pred zlepšením zhoršia, nemusí byť tou najvzrušenejšou správou, ktorú vyčítate s tejto knihy. Aj napriek tomu to musíme povedať – a keď pochopíte, prečo tomu tak je, skutočne budete mať potešenie s toho, ako veci prebiehajú. To súvisí so štvrtým princípom.


(8)

Štvrtý princíp

AKONÁHLE SA ROZHODNETE, KÝM A ČÍM STE,
BUDE SA VÁM ZJAVOVAŤ VŠETKO NEPODOBNÉ.

Tak to je a tak to musí byť. Teraz sa však snažme pochopiť prečo. Aby ste postihli to, o čom sa hovorí, musíte jasne vidieť pravdu o opozitnom. Pravda o opozitných veciach je tá, že neexistujú inak len navzájom. Teplé neexistuje inak len v prostredí či priestore, v ktorom je chlad. Dlhé neexistuje inak len v priestore krátkeho. Rýchle nemôžeme vôbec chápať, pokiaľ neexistuje nejaká vec pomalá. Vo svete relatívnosti (ktorý ste si mimochodom zvolili pre trávenie väčšiny svojho času) je určitá vec len tým, čo JE relatívne k INEJ veci ktorá ňou NIEJE.. Chápete ?

Môže to znieť trochu zmätene, ale rozumiete tomu ?  Mali by ste počuť ako vám v ušiach znie enormná pravda. Je to len iný spôsob vyjadrenia toho, že v našom prítomnom stave existencie je všetko relatívne. Viacejmenej táto zásada aplikovaná na metafyziku získava istotu, veľmi zaujímavú perspektívu. Ak nieje ničím okrem priestoru, v ktorom nieje, potom VY nemôžete byť NIČÍM okrem priestoru, v ktorom VY nieste. A tak sa protiklad toho, čím si prajete byť, objaví takmer ihneď, akonáhle je vaše prianie byť formulované. V skutku, vaša duša si sama načrtáva tieto podmienky. A Boh duši dá všetko, čo vopred nazve najväčším darom najväčšieho stvoriteľa, aby sa duša mohla naplniť v tom, čo je jej najväčšou túžbou.

Tak duša vďačí Bohu za poklady, ktoré sa nazývajú životné podmienky a udalosti. Duša potom bude vítať všetky životné skúsenosti a bude ich oceňovať rovnako, bez ohľadu na súd dobrého a zlého. Pokiaľ cítite, že chápete pojatie stelesneného v tejto základnej životnej zásade, vráťte sa späť k tomu, čo bolo povedané v štvrtom kroku. Povedali sme si. Nielenže bude existovať opozícia, ale bude narastať. Bude väčšia než predtým. Tiež sme prehlásili, že keď pochopíte, prečo to tak je, budete sa skutočne radovať s toho, že sa veci obracajú horším smerom. Dôvodom vašej radosti to bude preto, že spoznáte opozíciu ako bezpečné a iste znamenie toho, že ste na ceste transformácie, na ceste ku sláve, na cestičke smerujúcej vyššie.

Dôležité pre vás je tiež vedieť, že vo veľmi reálnom metafyzickom zmysle, na konci tunelu existuje svetlo. Prejavy a pôsobenie týchto negatívnych opozít, o ktorých hovoríme, sú dočasné a ich zmyslom je navždy vyliečiť akýkoľvek negatívny pocit, ktorý máte o vonkajších negatívnych skúsenostiach svojho života. Teraz predvedieme, ako toto liečenie prebieha. Ako príklad opäť využijeme kľudu. Povieme, že ste rodič a prehlásite. Som kľudný. V okamihu keď to prehlásite, sa vám v skúsenosti objaví všetko, čo sa nepodobá kľudu. A deti začnú byť hlučné – hlučnejšie než predtým !  !  !  Vy však budete voliť svoju reakciu, lebo budete poznať a chápať, prečo sa tak deje. Zvolíte si nahliadať toto opozitum ako darcu, ktorý vám prináša šancu zakúšať a vyjadrovať kľud, alebo ako zlodeja ktorý vás o kľud okráda ???

Predpokladajme, že si zvolíte byť kľudný. S týmto záväzkom a sústredením nebudete reagovať starým spôsobom, nestanete sa hlučným a chaotickými ako deti, len zvýšite hlas a požiadate ich, aby stíchli. Jednoducho týmto momentom prejdete kľudne a chladne. A ešte než si to uvedomíte sa deti môžu skutočne utíšiť sami lebo preberú vašu energiu. A keď to neurobia veľa na tom nezáleží. Ten moment ste zvládli. Zmenili ste svoje prežívanie. Dni a týždne sa budete sústrediť a budete sledovať, že deti si už nebudú vynucovať pozornosť hlukom. Fakticky nahliadnu opak. To vás a deti skvelo povzbudí. A vy zaznamenáte, že začne prevažovať kľud. A tak to bude v každej oblasti vášho života. Čímkoľvek si zvolíte byť, toho opak sa objaví (alebo sa stane viditeľnejšie, že tu vždy bol !). Potom, akonáhle sa vyliečite z ilúzie, že vy ste týmto opakom a odhodlane sa ďalej budete sústrediť na to, čím skutočne ste, a ešte viac to vyjadrovať to opozitné na vás už nebude mať žiadny vplyv. Stane sa to pre vás neplatným a prázdnym.

A ako všetci majstri, už nikdy sa neodsúdite k tomu, čo iný nazývajú zlým, lebo budete vedieť, ČÍM STÁLE ZOSTÁVATE A ČO PRE VÁS ZMIZLO. To jest, prestanete to udržovať v jeho prítomnej forme, prestanete produkovať jeho prítomný efekt. A i keď vás bude obklopovať temnota, nebudete ju považovať za prekliatie. A potom sa ako všetci majstri stanete POSLAMI SVETLA.


(9)

Piaty krok obnovenie tvorenia

DOVOĽTE FORME, NECH SA TVORÍ SAMA.

Dostávame sa konečne k otázke formy. Čím nám môže slúžiť ?  Ako bude vypadať bytie Posla svetla ?  Sú dva spôsoby, ako najhlbšiu túžbu srdca obrátiť do fyzickej formy. Môžete sa snažiť upraviť svoju túžbu do predom určenej formy, alebo môžete forme umožniť, aby sa stvorila sama. Samozrejme sa predpokladá, že sa budete držať druhého kurzu. Ale ak trváme na tom, že naše priania sa budú manifestovať v jednej forme, v skutočnosti obmedzujeme Boha. Ale keď opustíme každé prednostné právo, vytvoríme priestor pre úžasnú tvorbu. Jednou z prvých otázok, ktorú si pokladajú ľudia, ktorí chcú slúžiť druhým, je čo môžem urobiť, aby som bol Poslom svetla ?

To by však malo byť ich poslednou otázkou. Najskôr sa posuňte ku stavu bytia, v ktorom sídli Posol svetla, a potom umožnite , aby z toho stavu odtieklo robenie vášho života. Čo je stav bytia ?  Je to čokoľvek, čím chcete byť. Máte na výber. Musíte sa rozhodnúť. Čo je svetlo, ktoré chcete zdieľať, čo si prajete prinášať a predpovedať druhým ?  Keby ste to mohli pomenovať, aké by ste zvolili meno ?  Je to niečo zapáleného vo vnútri vás, čo by ste mali poznať, čo sa stále uvoľňuje a vyjadruje a koná životy druhých lepšími ?  Čo to je čomu sa podobá tento pocit ?  Pamätajte si, že to nieje nič, čo by ste mali robiť. Je to niečo, čím by ste mali byť. Je to láska ?  Starostlivosť ?  Spása ?

Môžete byť ešte viac bez ohľadu na to, čo robíte. Kúzlo je v tom, že čím ste, tým viac to, čo robíte, perfektne zapadá do toho, čo vám umožňuje byť ešte viac !  Dôverujte tomuto procesu. Funguje to. Zistíte, že formy – fyzické spôsoby byť nejakou vecou – sa naraz začnú sami ukazovať. Na jednom príklade to môžeme ukázať snáď ešte jasnejšie. Jeden človek sa kedysi rozhodol, že chce byť tým, komu sa vraví liečiteľ. To bol stav bytia, ktorý cítil hlboko vo svojej duši a prial si to vyjadriť. V takzvanom reálnom svete by mu umožnila to robiť. Hľadal v inzertných ponukách, ale nenašiel moc takých, ktorý by povedali: Väčšia národná korporácia hľadá liečiteľa, alebo:

Miestna spoločnosť hľadá liečiteľa za skvelý nástupný plat. Sklamaný, ale nezlomený sa rozhodol otvoriť si vlastný obchod, zahájiť vlastnú prax. Stále nemal žiadnu formu kadlub do ktorého by vylial svoju túžbu. Tak si jednu formu vytvoril. Rozhodol sa , že môže byť liečiteľom pomocou krištáľov. Alebo možno masážnym terapeutom. Alebo snáď psychospirituálnym poradcom. Alebo duchovným novej doby v cirkvi, ktorú by si sám vymyslel. Vytvoril si formu, ktorú cítil ako silnú prácu, a otvoril si obchod. A všetko bolo skvelé. Okrem toho, že sotva niekto prišiel. A tých pár ľudí, ktorí prišli nemali moc peňazí, takže mu zaplatili len málo, alebo vôbec nič. On však nepovažoval za správne žiadať po nich nejaký poplatok, pretože to takmer doslovne bral ako hru a hanbil sa za prácu niečo vyžadovať, lebo cítil, že sám si nič nezaslúži. Tak k smrti hladoval. A však nie doslova. Ale v predstavách áno.

Jeho život sa časom zmenil na biedny rôsol. Partnerka ho opustila a prehlásila o ňom, že sa v dôsledku krízy stredného veku zbláznil. I jeho starší priatelia si mysleli, že prišiel o rozum. Ale i keď už bol sotva schopný postarať sa sám o seba, aby slušne žil alebo bral nejakú formu štátnej podpory, alebo prinajlepšom aby sa nejako pretĺkol – chcel toto všetko obetovať, pretože robí, čo chcel. Vo svojich najlepších dňoch dokonca mohol svoj dnešný existenčný stav ospravedlniť týmto prehlásením. Viacmenej niečo mu hlboko vo vnútri hovorilo, že niekde je nejaká, lož, nepravda. Je to vzorec, ktorý nepozná, tajomstvo, ktoré mu nikto neprezradí. Občas si horko hovoril, že by nemalo byť ťažké slúžiť Bohu či človeku. Nemalo by ťažké tým byť. A nieje. Tajomstvom je nevnucovať formu. Dovoľte forme, aby sa vytvorila sama. To nám prináša Piaty princíp.


(10)

Piaty princíp

BYTIE SA STÁVA FORMOU.

Faktom veškerenstva zostáva, že ste bytím vo formácii. Nepotrebujete prinášať žiadne iné informácie, okrem tej, čím ste v procese života, aby ste to, čo ste, manifestovali vo forme. Iba musíte procesu formácie umožniť, aby prebehla svojim spôsobom a vo svojom čase. Čo to znamená svojim spôsobom ?  To je to, čo vysvetľovala táto kniha. Zhrňme si to. To, ako sa bytie stáva formou, sa deje predovšetkým seba počatím. Bytie počína to, čo si prajete byť. (krok prvý a druhý).Dostáva sa do stavu bytia bezprostredne, bez ohľadu na vonkajšie podmienky či okolnosti (tretí krok) či skutočne v reakcii na to (krok štvrtý). Nakoniec sa vytvaruje samo okolo svojho vlastného konceptu. Vytvára si spôsoby, aby sa prežívalo vo forme, ktorú zakúšalo v beztvárnosti. Pokiaľ nedokončíte všetkých päť krokov, budete sa pozorovať neinformovanými. To jest, nebudete vedieť, kto ste. Nebudete mať dostačujúce informácie.

Až budete dostatočne vo formácii, spoznáte a prežijete, kto ste vo fyzickej forme. To je druhý spôsob vyjadrenia, že váš vonkajší život začne reflektovať vnútornú realitu o tom, kým ste a kým ste si vybrali byť. Pamätajte si, že všetko začína stavom bytia, ktorý si nezávisle vyberiete. Môže to byť i značne svojvoľná voľba. Istý stav bytia si vyberiete proste preto, že ho preferujete alebo po ňom túžite. Tento výber však musíte previesť najskôr. Jedine potom môžete niečo získať. Takže si vyberiete svoj životný cieľ a umožníte, aby dosiahol stavu či stavu bytia. Potom sa do toho stavu presuňte nech je akýkoľvek. Sledujte, ako sa vaše telo oddiaľuje od toho, čím nie ste. A neodporujte tomu, čo je proti vám v opozícii. Jednoducho sa len sústreďte na svoje bytie, a to tak, že budete stáť v jeho centre a sledovať zázrak. Bytie skôr či neskôr vytvorí formu. Nieje to záležitosť voľby, pretože bytie samo sa stáva formou. Funkciou bytia je vytvárať formu. To je to, čo robí Boh. Alebo správnejšie, to je to, čo je Boh.

Boh je bytie, stavajúce sa formou.

A tým ste aj vy. Takže v skutočnosti pre vás nieje nič, čo by ste mohli robiť. A čím menej robíte, tým lepšie. Jednoducho buďte. Len buďte. Teraz sa pozrieme, či existuje spôsob, ako túto múdrosť aplikovať na fiktívneho človeka z nášho príkladu. Vraciame sa tým k piatemu kroku. Povieme si, že tento muž nevynaložil ani žiadny čas, ani žiadnu energiu na to, aby dostal svoje bytie do formy, ale skôr dovolil forme, aby sa vytvorila sama. Vnútri svojho miesta bytia. Keby to urobil, proste by sa dostal do miesta bytia, v ktorom si prial sídliť a zostal by tam bez ohľadu na to, čo by sa dialo – dokonca i keby sa to zdalo byť opozitným voči tomu, čo si prial byť. A možno by to prebehlo práve tak Jednoducho by bol liečiteľom, kedykoľvek by šiel do práce. A rovnakým liečiteľom by bol aj doma. I v cirkvi. S kamarátmi. A mohol by nim byť kedykoľvek a kdekoľvek. To je fakticky to, čo urobil, akonáhle by zanechal svojej snahy. Utvárať si život robením toho, čo prevádza liečiteľ pomocou krištáľov či masážny terapeut alebo duchovný, robením čohokoľvek, čo by myslel, že musí robiť, aby bol liečiteľom. Inými slovami, miesto aby sa snažil byť LIEČITEĽOM, jednoducho by sa rozhodol byť LIEČIVÝM.

Vrátil sa k tomuto čo robil pred tým, než sa rozhodol stať liečiteľom, čo mu takmer okamžite prinieslo peniaze. Vrátila sa k nemu aj jeho žena a to pre neho bolo zdrojom veľkého šťastia. Dokonca aj zdravie sa mu zlepšilo k normálu, lebo behom mesiacov, keď sa snažil byť akýmsi liečiteľom, pomaly schádzal zo sveta. Problémom teraz bolo: ako sa stať tolerantným ku starému zamestnaniu, pretože vie, že skutočne chce byť liečiteľom ?  Odpoveď bola jednoduchá. Začal na svoje zamestnanie nahliadať novým spôsobom. Jednoducho len novým spôsobom nahliadal na celý svoj život. Teraz totiž videl každý moment a každú príležitosť k tomu byť liečiteľom. Zvládal život tak, že opozíciu nahliadal ako príležitosť. To zmenilo celý jeho život.

Tam, kde predtým v zamestnaní videl konflikt a chcel z neho utiecť, sa teraz postavil do prostriedku neho a prispel k jeho liečbe. Behom mesiacov sa rozšírila jeho reputácia ako liečiacej osoby. Onedlho bol presunutý zo svojej starej funkcie a požiadaný, či by prijal prácu v oblasti mravnej starostlivosti o zamestnancov. Vo svojej cirkvi sa stal hlavou týmu pre blažene bytie. Doma našli manželka a deti nové pohodlie, ktoré im nahradilo okamihy zmätku, konfliktov či zúfalstva. Nikdy predtým tento muž nezažil tak bohatú a báječnú skúsenosť toho, čím skutočne je. Ale šlo to ďalej. Onedlho o ňom začali počuť ľudia v komunite, hlavne o jeho aktivitách v cirkvi a v práci. Jedného dňa ho jeden priateľ požiadal, či by mal záujem a chuť robiť dobrovoľníka v organizácii miestneho hospica. Inštinktívne vedel, že to je miesto, v ktorom by mohol vyjadriť a prežiť tú svoju časť a stránku, ktorú tak túžil rozvíjať. Manželka mu dodala odvahu

Jeho duchovný si myslel, že by to bolo báječné miesto pre jeho schopnosti. Zamestnávateľ mu dal na túto prácu každý mesiac istý počet hodín len s tým, aby bol tak láskavý a v hospici povedal, že reprezentuje spoločnosť. Jeho práca v hospici sa onedlho stala laskavým príspevkom spoločnosti tejto charitatívnej organizácii. Osadenstvo hospice videlo jeho zjavnú túžbu, schopnosť a nadšenie pre prácu s týmito ľuďmi – s pacientami aj dobrovoľníkmi. Behom pár mesiacov organizácia pochopila, že má vo svojom strede veľmi cenného človeka. Potom, ako by ho stretlo šťastie, šéf starostlivosti o blaho pacientov a rodín v hospici – laik, pracujúci v tesnom súlade s hlavným lekárom – odišiel do iného mesta za novou príležitosťou. Koniec už poznáte.

Dnes, keď tento muž už priamo nepracuje s nevyliečiteľne chorými a s ich rodinami vo svojej domovskej organizácii, cestuje po celej zemi a hovorí k osadenstvu hospice aj k dobrovoľníkom. Napísal knihu, objavil sa v televízii prednášal na univerzitách a v cirkvi po celej Amerike. Nedávno, pri jednej z týchto prednášok, bol uvedený spôsobom ktorí mu utkvel v pamäti. Dámy a páni, začal moderátor, s potešením vám predstavujem muža, ktorí pozná a hlboko chápe význam slova liečiteľ. Tak sa to stalo. Keby sa tento muž snažil byť hneď advokátom hospice, autorom a aktivistom, nikdy by neuspel. Nikdy by ho skutočne nemohlo napadnúť, že by robil takú vec. Viac menej im je. Je liečiteľom. Robenie nasleduje bytie tak isto, ako noc nasleduje deň. Bytie totiž nikdy nejde poprieť. Bytie však pozná svoju odmenu. Muž z našeho príkladu vo svojej vlastnej skúsenosti spoznal sám seba ako liečivého dlho pred tým, než sa týmto spôsobom prejavil v hospici. Viacmenej môžete povedať, že to bol príklad fiktívny. Skutočne to tak funguje ?  Môžete skutočne byť, čím ste a mimo to si vytvárať skôr život ako živobytie ?

Môžem vám povedať len toto. Bol kedysi muž, ktorý chcel hlboko zakúsiť časť seba samého nazývanú múdrosť a jasnosť. Bolo to odvážne prianie, svojim rozsahom širokej a vo svojich implikáciách takmer rúhačské. Viacmenej to v sebe videl. Je to časť Boha, ktorú v sebe videl. A teraz si to prial prežiť. Pátral všade, ale nikde nemohol nájsť miesto viceprezidenta oddelenia starostlivosti a múdrosť a jasnosť. Myslel, že si vytvorí vlastnú firmu, ale svoj koncept nikde nepredal. Tak svoje vnútorne bytie prestal nútiť do robenia. Proste sa len rozhodol tým byť bez ohľadu na to, čo bude robiť. Aby získal peniaze, šiel pracovať do marketingu a do reklamy. Niečo písal. Stal sa hosťom rozhlasových diskusií. Potom sa jedného dňa prihodilo niečo neobvyklého. Mal veľmi zaujímavý rozhovor s Bohom...


(11)

KROKY A ZÁSADY V TEJTO KNIHE.

(1)     Krok prvý
Urobte si jasno o zmysle svojho života.

(2)     Prvý princíp
Život je bez zmyslu, a to je pre nás najväčší Boží dar.

(3)     Krok druhý
Preložte svoj zmysel z robenia do bytia.

(4)     Druhý princíp
Ste ľudským bytím, nie ľudským robením.

(5)     Krok tretí
Osvojte si hneď teraz stav bytia, ktorí ste popísali bez ohľadu na to, čo robíte.

(6)     Tretí princíp
Všetkým čím ste, ste preto, že ste si tým vybrali byť.

(7)     Krok štvrtý
Sledujte opozíciu a vzývajte ju ako príležitosť.

(8)     Štvrtý princíp
Akonáhle sa rozhodnete, kým a čím ste, bude sa vám zjavovať všetko nepodobné.

(9)     Krok piaty
Umožnite forme, nech sa tvorí sama.

(10)   Piaty princíp
Bytie sa stáva formou.

 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu:

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

www.vesmirnilide.cz

 

www.andele-svetla.cz

 

www.andelesvetla.cz

 

www.universe-people.cz

 

 

www.universe-people.com

 

www.cosmic-people.com

 

www.angels-light.org

 

www.angels-heaven.org

 

www.ashtar-sheran.org

 

 

www.himmels-engel.de

 

www.angeles-luz.es

 

www.angely-sveta.ru

 

www.anges-lumiere.fr

 

www.angelo-luce.it

 

www.anioly-nieba.pl

 

www.feny-angyalai.hu

 

 

(snadno získáte také v knihovnách a internetových kavárnách)

 

 

26.9.2007

IVO A. BENDA